Simono Jakštavičiaus "Spasabas nabazenstwu" : analogų paieška, lyginimas ir įrišimo rekonstrukcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Jakštavičiaus "Spasabas nabazenstwu": analogų paieška, lyginimas ir įrišimo rekonstrukcija
Alternative Title:
Spasabas nabazenstwu by Simonas Jakštavičius: searching for analogues, comparison and reconstruction of binding
In the Journal:
Keywords:
LT
18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration.
Summary / Abstract:

LTKunigo Simono Jakštavičiaus (apie 1720–po 1779) knyga Spasabas nabazenstwu saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Lietuvos bibliografijos duomenimis, ši knyga reta: žinomi tik trys jos egzemplioriai. Knyga išleista Vilniaus pranciškonų spaustuvėje 1771 m. Knygos įrišimas buvo visai iširęs, spėjama, kad viršelis išlikęs autentiškas, iš 11 bloko lankų išlikę tik 7, dalis lapų prarasta. Straipsnio autorė ne tik smulkiai aptaria visų trijų išlikusių šios knygos egzempliorių būklę, bet ir nuosekliai aiškina, kaip, pasinaudojant kitų dviejų knygos analogų (Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos bibliotekų) duomenimis ir remiantis apibendrintais XVIII a. tokiems leidiniams naudotų įrišimo būdų duomenimis, 2004 m. buvo restauruotas ir tolesniam saugojimui paruoštas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomas egzempliorius. Straipsnyje išsamiai išdėstyta, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis knygai buvo grąžinta jos pirminė išvaizda.Reikšminiai žodžiai: Knygų restauravimas; Knygų įrišimas.

ENThe book of the priest Simonas Jakštavičius (about 1720–after 1779) “Spasabas nabazenstwu” is kept in the Rare Books Department of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences. According to the data of Lithuanian bibliography this book is rare: only three copies of the book are known. The book was published in the printing house of Vilnius Franciscans in 1771. The binding of the book was completely disintegrated, it was assumed that the book cover was authentic, from the original 11 sheets of the block there were 7 sheets remaining and some of the pages were lost. The author of the article not only discusses the state of all three remaining copies of the book in detail, but also coherently explains how in 2004 the copy kept in the Library of the Lithuanian Academy of Sciences was restored and prepared for the further keeping after using the data of two other analogues of the book (kept in Vilnius University library and Lithuanian Literature and Folklore library) and basing on generalized data on the binding techniques applied on the publications of such type during the 17th century. The article contains comprehensive description on how and using what means the book was returned its original look.

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7507
Updated:
2018-12-17 11:50:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: