Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazės kūrimo patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazės kūrimo patirtis
Alternative Title:
Experience of publication data base creation of Lithuanian scientific institutes
In the Journal:
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTSiekiant sukurti bendrą Lietuvos mokslo institutų informacijos sistemą, 1999 m. aukštosiose mokyklose pradėta kurti Lietuvos mokslo ir studijų informacinė sistema (LieMSIS). 2001 m. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai pavesta koordinuoti valstybinių mokslo institutų publikacijų duomenų bazės (PDB) kūrimo ir administravimo darbus. Šioje bazėje kaupiami bibliografiniai duomenys apie valstybinių mokslo institutų darbuotojų, taip pat Lietuvos mokslų akademijos narių publikacijas. LieMSIS PDB projekte dalyvauja 38 Lietuvos mokslinio tyrimo įstaigos: 17 valstybės mokslo institutų, 6 valstybės mokslo įstaigos ir 15 universitetų mokslo institutų. Bazėje registruojamos knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.), straipsniai iš žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, konferencijų pranešimai ir tezės, elektroniniai leidiniai ir nespausdinti dokumentai (disertacijos, patentai, projektai ir kt.). PDB kuriama bibliotekine sistema ALEPH ir yra saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos serveryje. Ji laisvai prieinama kiekvienam interneto vartotojui. Galima publikacijų paieška pagal autoriaus pavardę, publikacijos antraštę, šaltinio antraštę, reikšminį žodį lietuvių ir anglų kalbomis, skelbimo datą ir kt. Tarptautinės ISI duomenų bazės pavyzdžiu sudaryta galimybė atlikti cituojamų autorių, cituojamų šaltinių ir cituojamų darbų paiešką. Kartu pildoma Personalo bazė. Joje kaupiami duomenys apie institutuose dirbančius mokslininkus. Abi šios bazės savarankiškos, tačiau tarpusavyje susijusios, kas reikalinga automatizuotai rengiant įstaigų mokslinės veiklos ataskaitas, atitinkančias Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus. Vis daugiau mokslininkų naudojasi PDB.Reikšminiai žodžiai: Mokslo komunikacija; Duomenų bazės; Science communication; Data base.

ENIn 1999 in order to create the common information system for Lithuanian science institutes the development of Lithuanian higher education and research information system (LieMSIS) was commenced. In 2001 the Library of the Lithuanian Academy of Sciences was assigned to coordinate the works for the development and administration of the state education institutes publication database (PDB). The bibliographic data about the publications of the state education institutes and the publications of the Lithuanian Academy of Sciences are collected in this database. There are 38 Lithuanian research institutions participating in LieMSIS PDB project: 17 state education institutes, 6 state education institutions and 15 university education institutes. Books (monographs, textbooks, encyclopedias, directories, dictionaries, etc.), articles from magazines, newspapers, serial publications, conference reports and thesis, electronic publications and not printed documents (thesis, patents, projects, etc.) are registered in the database. The library system ALEPH is developed in PDB. It is kept in the server of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences. It is accessible to every Internet user free of charge. The search of publications can be performed by the author’s name, the heading of the publication, the heading of the source, the keyword in Lithuanian and English, publication date, etc. Basing on the model of the international ISI database the search of the cited authors, cited sources and cited works can be performed. At the same time the personnel database is filled in. It contains data about the scientists working in the institutes. Both these databases are autonomous, however they are interrelated, and this is a prerequisite for the preparation of the science activity reports of the institutions meeting the requirements of the Ministry of Education and Science. More and more scientists are using PDB.

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7506
Updated:
2018-12-17 11:50:16
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: