Skaitmeninimo projektai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitmeninimo projektai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje
Alternative Title:
Digital projects in the Manuscript Department
In the Journal:
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslų akademijos biblioteka turtinga rašytinio paveldo lobių, kurių dažnas yra unikalus ir ypač trapus, todėl sunkiai pasiekiamas ne tik eiliniams skaitytojams, bet ir mokslininkams. Skaitmeninių technologijų raida ir įsigalinti virtuali erdvė internete leidžia vertingiausius dokumentus sugrąžinti tyrinėtojams iš tolimos praeities ir neprieinamų seifų, sukuriant naują darbo aplinką – skaitmeninį archyvą. Pirmas žingsnis skaitmeninio archyvo link Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje žengtas 1997 m. pradėjus kurti dokumentų bibliografinių duomenų bazę. Bibliotekoje buvo įdiegta Latvijoje sukurta bibliografinė-informacinė sistema ALISE (Advanced Librarv Information Service). Pirmas bandymas kurti skaitmeninių vaizdų archyvą buvo UNESCO programos Pasaulio atmintis paremtas projektas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomų pergamentų skaitmeninis archyvas. Projektas truko 11 mėnesių (2002 m. spalį – 2003 m. lapkritį). Buvo atrinktas 121 dokumentas, apimantis ankstyviausius, 1187–1500 metus2. JPG formatu sukurtos dokumentų kopijos skaitytojams pristatomos Pergamentų skaitmeninių vaikių archyvo internetu svetainėje (vww.pergamentai.lt) arba www.mab.lt/pergamentai. Kitas bibliotekos Rankraščių skyriaus vykdomas skaitmeninimo projektas yra ECH: TOPICC / Programinė įranga nykstančios kultūros paveldo išsaugojimui, tyrimui ir intelektinės nuosavybės teisiu tvarkymui (ECH:TOPICC–- Eudaugered Culiural bleniagc: Tools for Preservation, Investigation and Copyright Ckarancej. Projektas vykdytas 2003 m. gegužę – 2005 m. rugpjūtį. Kuriama multimedijos duomenų bazė MUSICALIA yra Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA projektas.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Rankraščiai; Skaitmeninimas.

ENLibrary of the Lithuanian Academy of Sciences is rich with the treasures of written legacy, many of which are unique and particularly fragile and is, therefore, difficult to access to ordinary readers as well as scientists. Progress of digital technologies and the establishing virtual space allows bringing the most valuable documents back from the distant past and inaccessible safe boxes to researchers, by creating new working environment - a digital archive. The first step towards the digital archive in the Library of the Lithuanian Academy of Sciences was made in 1997 with the development of a database of bibliographic data of the documents. In the Library, bibliographic-information system ALISE (Advanced Library Information Service), developed in Latvia, was introduced. The first attempt to create the archive of digital images was the project “Parchments’ digital images archive preserved in the Manuscript Department of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences”, sponsored by UNESCO “World Memory” program. The project lasted for 11 months (October 2002 m– November 2003). One hundred and twenty-one document were selected, which covered the earliest years, 1187–15002. Copies of documents in JPG format are presented to the readers at the website of Parchments’ digital images archive (vww.pergamentai.lt) or at www.mab.lt/pergamentai. Another digitalization project, pursued by the Manuscript Department of the Library is “ECH:TOPICC–- Endangered Cultural Heritage: Tools for Preservation, Investigation and Copyright Clearance”. The project was being implemented throughout May 2003 – August 2005. The multimedia database MUSICALIA under development is the project of the European research development and cooperation program EUREKA.

ISSN:
1648-9772
Related Publications:
Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų LDK teismų knygų skaitmeninimas : nuo atvaizdų gamybos iki tyrimų bazės / Marija Prokopčik, Tatjana Timčenko. Knygotyra. 2013, t. 61, p. 278-298.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7505
Updated:
2018-12-17 11:50:15
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: