Gaining a position for small-scale private forestry trough creation of marketing system for wood trade: case of Lithuania.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Gaining a position for small-scale private forestry trough creation of marketing system for wood trade: case of Lithuania
In the Book:
Keywords:
LT
Prekyba. Prekybinė veikla / Trading; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniaisiais metais apvalios medienos tiekimas iš privačių miškų Lietuvoje nuolat didėja. Dabar privatūs miškai tiekia maždaug 40 proc. visos apvalios medienos Lietuvoje, t.y. daugiau nei 2 mln. kubinių metrų per metus. Lietuvoje yra daugiau kaip 232 tūkst. miško savininkų ir vidutinis privataus miško sklypo plotas yra labai mažas (4,6 ha). Tai sudaro sunkumus norint nuolat tiekti apvalią medieną iš privataus sektoriaus. Stiprėja privataus miško savininkų kooperacija ir konsolidacija. Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) remia miško savininkų kooperatyvų ir kitų tokią veiklą vykdančių kompanijų tinklo vystymą. Šios kompanijos veikia LMSA rėmuose ir teikia visas su miškininkyste susijusias paslaugas, tame tarpe prekybą ir apvalios medienos gamybą. LMSA vienijamose kompanijose dirba daugiau kaip 130 patyrusių specialistų, kurie pataria ir teikia miško savininkams platų paslaugų asortimentą valdant jų miško nuosavybę. Per paskutinius du metus LMSA tiekiamo apvalios medienos konsoliduota apimtis padidėjo 1,333 proc., kai vien tik apvalios medienos tiekimo iš privačių miškų Lietuvoje bendra apimtis padidėjo 30 proc. LMSA grupė tapo didžiausiu tiekėju privačių miškų sektoriuje ir vienu iš didžiausių žaidėjų apvalios medienos rinkoje. LMSA vienijamų kompanijų konsoliduoti apvalios medienos pardavimai sudaro daugiau kaip 17 proc. viso apvalios medienos kiekio, tiekiamo iš privačių miškų. Net jei atskirų LMSA kooperatyvų ir kompanijų tiekiami kiekiai yra maži, 70-80 proc. jų apvalios medienos yra parduodama per specializuotas medienos prekybos organizacijas, kurios priklauso LMSA tinklui.Reikšminiai žodžiai: Miškų ūkis; Marketingo sistema; Prekyba mišku; Forestry; Marketing system; wood trade.

ENDuring the later years the supply of round wood from the private forests of Lithuania has been continuously increasing. At present private forests supply approximately 40 per cent of all the round wood in Lithuania, i. e. more than 2 million cubic meters per year. There are more than 232 thousand forest owners in Lithuania and the average area of a private plot of forest is very small (4.6 ha), which results in difficulties when there is a need to supply round wood from the private sector. The cooperation and consolidation of the private forest owners has been increasing, with the Forest Owners Association of Lithuania supporting the development of the network of the forest owners’ cooperatives and other companies, performing such activities. The said companies operate within the framework of the Forest Owners Association of Lithuania and provide all the services, pertaining to forestry, including the production and trade of round wood. The companies, united by the Forest Owners Association of Lithuania have more than 130 experienced specialists, who provide advice and wide range or services to forest owners in order for their forest property to be properly managed. During the last two years the consolidated volume of the round wood, supplied by the Forest Owners Association of Lithuania grew by 1.333 per cent, while the total amount of round wood, supplied from the private forests of Lithuania grew by 30 per cent. The group of the Forest Owners Association of Lithuania became the largest supplier in the private forest sector and one of the largest players on the round wood market. The consolidated sales of round wood by the companies, united by the Forest Owners Association of Lithuania amount to more than 17 per cent of all the amount of round wood, supplied from private forests.

ISBN:
9986605105
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/750
Updated:
2013-04-28 15:21:23
Metrics:
Views: 14
Export: