Nesvyžiaus spaustuvės leidiniai Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nesvyžiaus spaustuvės leidiniai Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde
Alternative Title:
Publications by Nesvyžius printing-house in the Lituanica collection of the Rare Books Department
In the Journal:
Keywords:
LT
18 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apžvelgiamos XVIII a. Nesvyžiuje išleistos knygos, kurios dabar saugomos Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde. Aptariama dvidešimties pavadinimų knygų tematika, leidimo motyvai, egzempliorių būklė ir proveniencijos. Pastebėta, kad dauguma saugomų leidinių nepasižymi aukšta poligrafijos kokybe, išspausdinti ant prasto popieriaus. Daroma išvada, kad Nesvyžiaus leidykla neturėjo daug lėšų, todėl tik ypatingomis progomis spausdino ant geresnio popieriaus ir parinkdavo išraiškingesnes vinjetes. Knygų savininkai – bibliotekos bei privatūs asmenys taip pat nebuvo labai turtingi, todėl įrišimai kuklūs. Kai kurie leidiniai gali būti įdomūs ir šiandienos skaitytojui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lituanika; Spaustuvių istorija; Knygos istorija.

ENThis article provides an overview of books published in Nesvyžius in the 18th century, which are now kept at the Lituanistics Fund of the Rare Publications Department. It discusses the topics of 20 books, motives for publishing them, their condition and provenance. It notes that most of the publications are not of good polygraphic quality, printed on poor quality paper. It concludes that Nesvyžius’ printing house had little money and would therefore use better quality paper and more expressive vignettes only on special occasions. The owners of the books -- libraries and private persons -- were not very rich either. Therefore, bindings were simple. Some of the publications might be interesting to present-day readers as well.

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7499
Updated:
2018-12-17 11:50:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: