Lietuvos mokslininkai monografijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslininkai monografijose
Alternative Title:
Lithuanian scholars in monographies
In the Journal:
Keywords:
LT
Italija (Italy); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslo istorijos lentynoje galime išrikiuoti 124 knygas apie žymius mokslininkus. Tai didesnės ar mažesnės apimties monografijos, atsiminimų bei straipsnių rinkiniai, jubiliejinių konferencijų medžiaga. Leidinio stilių, išvaizdą lemia ne tik sudarytojo fantazija ir finansinės galimybės, bet taip pat aprašomos asmenybės interesų bei veiklos platumas. Straipsnyje kalbama apie Lietuvos mokslininkams skirtas monografijas, išleistas Lietuvoje ir užsienyje (Gudijoje 3, Italijoje 2, JAV 5, Latvijoje 1, Lenkijoje 2, Rusijoje 2) 1924–2004 metais. Daugiausia monografijų paskelbta apie fizinių mokslų atstovus 40 %, kita dalis pasiskirstė taip: humanitariniai – 27 %, biomedicinos – 19 %, technologijos –18 %, socialiniai – 5 %. Mokslo sritimis bei šakomis suskirstyti leidiniai dar skiriasi ir savo pobūdžiu: daugiausia – jubiliejiniai (51), mokslininko jubiliejui skirtos konferencijos medžiaga (5), straipsnių rinkiniai su atsiminimais (39). Bibliografo požiūriu, net 37 leidiniai buvo paskelbti be mokslininko darbų ar literatūros apie jį sąrašo. Nemažai Lietuvos mokslininkų biografijų pateko į įvairias knygų serijas; keletas serijų buvo specialiai tam skirtos. Pagal išleistų monografijų ar kitokių mokslininkams skirtų leidinių skaičių išskirti derėtų kelias leidyklas: „Mokslas“ (išleido 18 knygų), „Technika“ (7 knygas), „IĮ Lietuvos mokslas“ (5 knygas); po 3 knygas išleido „Mintis“, „Šviesa“, „Technologija“, Valstybinė politinės ir visuomeninės literatūros leidykla bei Vilniaus universiteto leidykla. Kitos leidyklos išleido po dvi ar vieną knygą.Reikšminiai žodžiai: Monografijos; Biografistika; Scholar; Monograph; Biographistics.

ENThe personal portrait of a scholar is still underrepresented in Lithuanian literature. A survey in the library of the Lithuanian Academy of Sciences was carried out to investigate the situation. The first published works about Lithuanian scholars appeared in 19th century in Polish language. The first book in Lithuanian was published in 1924 in Kaunas. During the period of 1924-2004 Lithuanian scholars were honoured in 124 books. Among them 16 books were published in other countries. Statistical data showed how different sciences were represented in the field of biographical works. [From the publication]

ISSN:
1648-9772
Related Publications:
Jono Basanavičiaus personalinė bibliografija – biografistikos tyrimų šaltinis / Giedrė Miknienė. Bibliotheca Lituana. 2019, 6, p. 82-97.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7496
Updated:
2018-12-17 11:50:14
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: