Lietuviškos spaudos draudimo ženklai nacionalinėje bibliografijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos spaudos draudimo ženklai nacionalinėje bibliografijoje
Alternative Title:
Indications of the Lithuanian press ban in the national bibliography
In the Journal:
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjami beveik 40 metų trukusios kovos dėl lietuviškos spaudos paskutiniojo (1896–1904 m.) laikotarpio įvykiai, kurie atsispindi bibliografijos rodyklėje „Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos 1898–1903 m.“ Šiuo laikotarpiu Lietuvą pasiekdavo lietuviški laikraščiai ir žurnalai iš Mažosios Lietuvos ir JAV, kur buvo jau tvirtai susikoncentravę lietuviškos spaudos leidybos centrai. Iš periodinių leidinių straipsnių daug sužinojome apie knygnešių ir lietuviškos spaudos platintojų veiklą. Kaip buvo skaitomi, vertinami ir saugomi lietuviški leidiniai, matyti iš slaptų lietuviškų mokyklų mokytojų (daraktorių) darbo ir caro valdžios susidorojimo su jais bei kitais lietuviškos spaudos platintojais. Tik daugelio žymių kultūros, literatūros, visuomenės veikėjų ir paprastų mūsų krašto žmonių nelegalios ir legalios kovos dėka buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas, leista lietuviškus leidinius spausdinti lotyniškomis raidėmis, laikantis bendrų cenzūros nuostatų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Spaudos draudimas; Nacionalinė bibliografija; Press ban; National bibliography.

ENThis works contains the analysis of the events of the last period (1896–1904) of the struggle for the Lithuanian press which lasted almost 40 years, which are reflected in the bibliography index “Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos 1898–1903 m.” (Lithuanian periodical publications from 1898 till 1903). Lithuanian newspapers and magazines from Lithuania Minor and the USA, where the publication centers for Lithuanian press were already assuredly concentrated, reached Lithuania during this period. A lot of knowledge about activities of “knygnešiai” (book smugglers) and distributors of Lithuania press was gained from the articles in periodical publications. The work of the secret teachers of Lithuanian schools “daraktoriai” and the punishments imposed on them and other distributors of Lithuanian press by the czarist authorities show how the Lithuanian publications were read, valued and protected. Only thanks to illegal and legal struggle of many famous cultural, literature, public players and simple people of our land the prohibition of Lithuanian press was annulled and it was permitted to print Lithuanian publications in the Latin alphabet while following the general provisions of the censorship.

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7495
Updated:
2018-12-17 11:50:14
Metrics:
Views: 29    Downloads: 20
Export: