Ignas Šeinius ir Suomijos kontekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ignas Šeinius ir Suomijos kontekstai
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 51, p. 64-75
Keywords:
LT
Suomija (Finland).
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pirmą sykį Lietuvoje publikuojamas Šeiniaus paskaitos "Maskvos metodai bolševikinant Lietuva" tekstas. Jau išbraidę "grynuosius" istorijos, literatūros, filosofijos ir kitu humanitarinių mokslų barus, šiandienos tyrinėjimuose nesunkiai pastebime aktualėjančias disciplinų samplaikas. Daugelio istorinių, kultūros ar politikos asmenybių, daugelio reiškinių, o ir pačios visuomenės savasties nebeįmanoma suvokti pasitikint jų atskirybe. Ši metodinė suvoktis būtų taikliai pagrįsta kalbant ir apie Lietuvos kultūroje iškilią Igno Šeiniaus (1889-1959) figūrą. I. Šeiniaus paskaita "Maskvos metodai bolševikinant Lietuvą" turi ne tik istorinį, bet ir literatūrinį kontekstualumą. Laiške anuomet žymiam Švedijos užsienio politikos publicistui Johannes Wickman'ui Šeinius prisipažino, kad palankią dirvą paskaitos populiarumui Suomijoje parengė anksčiau publikuotas jo knygos "Raudonasis tvanas užplūsta" vertimas į suomių kalbą. Suomijai, prieš metus patyrusiai Rusijos agresiją, tai buvo gerai pažįstama ir aktualu. Todėl Suomijos Nepriklausomybės Sąjunga ir Informacijų departamentas pakvietė buvusį Lietuvos diplomatą ir publicistą paskaitų ciklui Suomijon. Šeinius, būdamas labai kruopštus savo nuveiktų darbų atžvilgiu, apybraižoje "Kelionė Suomijon" preciziškai aprašė ne tik paskaitos svarbiausius momentus, bet ir margą kelionės kontekstą: susitikimus, pokalbius, priėmimus bei vaišes, recenzijas ir šiaip atgarsius.Reikšminiai žodžiai: Ignas Šeinius; Suomija (Finland).

ENThe publication provides the text of Ignas Šeinius’s lecture “Maskvos Metodai Bolševikinant Lietuva” for the first time in Lithuania. Those who already have dug deep into the “pure” history, literature, philosophy and other humane sciences, easily note the interdisciplinary combinations, which are becoming more and more relevant in today’s studies. Most historic, culture, or politics personalities, phenomena and the society itself can no longer be comprehended based on separate aspects. The said methodical comprehension would be well grounded when discussing Ignas Šeinius (1889-1959), a prominent figure in Lithuanian culture. Ignas Šeinius’s lecture “Maskvos Metodai Bolševikinant Lietuva” is characterized by both historic and literary contexts. In his letter to Johannes Wickman, a well-known Swedish publicist on foreign policy Šeinius admitted, that the favourable grounds for success of his lecture in Finland were laid by the translation of his previous books “Raudonasis Tvanas Užplūsta” into the Finnish language, which was very relevant and familiar to Finland, which experienced Russian aggression the year before. Therefore Finnish Independence Union and Department of Information invited the formed Lithuanian diplomat and publicist for a course of lectures. In his essay “Kelionė Suomijon”, Šeinius, being a very thorough in terms of his work, precisely described both the most important moments of the lectures and the varied context of his visit: meetings, discussions, receptions and treats, reviews and response.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7492
Updated:
2018-12-17 10:58:48
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: