Lošimo kauliukai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lošimo kauliukai Lietuvoje
Alternative Title:
Dices in Lithuania
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 52, p. 8-13
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariami archeologinių tyrimų metu Lietuvoje surasti lošimo kauliukai. Septyni iki šiol žinomi kauliukai datuojami XIII-XVIII a. Šeši jų rasti miestų kultūriniuose sluoksniuose, o vienas – XVII a. I p. datuojamame jaunos moters kape. Negausūs dirbiniai tipologiškai suskirstyti į tris tipus ir potipius. Pirmo tipo kauliukai yra kubo formos, kurių priešais esančių plokštumų taškų suma nesudaro septynių. II – kubo formos kauliukai, kurių priešingų plokštumų suma sudaro septynis. Šis tipas, pagal akutes padalintas į tris potipius: A – su viengubomis skriestuvinėmis akutėmis, B – su dvigubomis skriestuvinėmis akutėmis, C – su duobutės pavidalo akutėmis. Trečiam tipui priskirtas tik vienas kvarcitinis kauliukas su kortų mosčių simboliais. Straipsnyje aptariamos pavienės rašytinių šaltinių žinios bei tikėtinos kauliukų panaudojimo buriant arba lošiant azartinius žaidimus galimybės. Atsižvelgiant į labai mažą radinių kiekį – svarstomas azartinių žaidimų draudimo Lietuvoje viduramžiais ir naujaisiais laikais egzistavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Azartiniai žaidimai; Lošimo kauliukai; Archeologiniai radiniai; Archeology; Games.

ENThe work discusses the dices discovered during archaeological explorations in Lithuania. The seven dices are dated back to the 13th-18th centuries. Six of them were found in cultural layers of towns, and the last one was found in a grave of a young woman, which is dated back to the first part of the 17th century. Those rather scarce findings are divided into three types and two subtypes. The dices of the first type have the shape of a cube and the sum of spots on the opposite sides does not amount to seven. The dices of the second type are also in the shape of cubes and the sum of the spots on the opposite sides amounts to seven. This type is further divided into three subtypes: A- with single spots, B- with double spots, C – with dimple-like spots. Only one dice with play card symbols belongs to the third type. The article discusses the scarce information available in written sources and the assumptions about the use of the dices while charming or gambling. As there are very few findings, the possibility of a ban on gambling in Lithuania in the Middle Ages and modern times is suggested in the article.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7478
Updated:
2018-12-17 10:58:45
Metrics:
Views: 58    Downloads: 19
Export: