Danijos bibliotekų vadybos teorija ir praktika lietuviškai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Danijos bibliotekų vadybos teorija ir praktika lietuviškai: recenzija
Alternative Title:
Theory and practice of Denmark library management
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 216-218
Recenzuojama knyga: Pokyčių ir kokybės valdymas bibliotekose / Carl Gustav Johannsen, Niels Ole Pors Klai 203 p
Keywords:
LT
Carl Gustav Johannsen. Pokyčių ir kokybės valdymas bibliotekose.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojama Carlo Gustavo Johannseno ir Nielso Ole’s Porso knyga Pokyčių ir kokybės valdymas bibliotekose. Recenzentės manymu, ši knyga pretenduoja tapti pirmuoju specializuotu ir išsamiu bibliotekų vadybos leidiniu Lietuvoje. Šis vadovėlis parašytas orientuojantis į Danijos bibliotekininkystės mokyklos studijų programas ir kvalifikacijos tobulinimo kursus ir neabejotinai yra vertingas šaltinis kritiškiems ir mokytis pasirengusiems praktinės ir akademinės bibliotekininkystės atstovams. Knygą sudaro 14 skyrių, kuriuose autoriai apžvelgia įvairias bibliotekų vadybos teorines ir praktines problemas. Recenzentė išsamiau sustoja ties keliais skyriais: Personalo valdymas ir ugdymas; Vartotojų tyrimai; Vartotojų lūkesčiai, įspūdžiai ir pasitenkinimas. Šiuose skyriuose, recenzijos autorės manymu, aptariamos bibliotekų vadybos problemos, rečiau iškylančios lietuviškose profesinėse diskusijose arba yra šiek tiek primirštos. Kiti skyriai, nors ir išsamiai neatskleisti šioje recenzijoje, taip pat yra įdomūs ir svarbūs bibliotekų valdymui. Tačiau rekomenduojant šią knygą bibliotekininkystės ir informacijos studijoms būtini teoriniai vadybos pagrindų šaltiniai, kurie sudarytų galimybę kritiškai mąstyti ir vertinti.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Vadyba; Personalas; Valdymas; Tyrimai.

ENThe article comments on the book by Carl Gustav Johannsen and Niels Ole Pors Change and Quality Management in Libraries. In the reviewer’s opinion, this book pretends at becoming the first specialized and comprehensive publication on library management in Lithuania. This textbook was written while focusing on study programs of Denmark School of Library and qualification improvement courses, and is, without any doubt, a valuable source for critical and ready-to-learn librarians academicians and practicians. The book comprises 14 chapters, in which the authors review various theoretical and practical issues of library management. The reviewer pauses at several chapters for deeper analysis: Personnel Management and Development; Consumer Research; Consumer Expectations, Impressions and Satisfaction. These chapters, in the reviewer’s opinion, discuss the problems of library management that are rarer in Lithuanian professional discussions or have been slightly forgotten. Other chapters, though not comprehensively revealed in this review, are none the less interesting and relevant to library management. However, when recommending this book for studies of libraries and information, theoretical sources of fundamentals of management are necessary that would create the opportunity for critical thinking and assessment.

ISBN:
9955585706
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7475
Updated:
2018-12-17 11:20:39
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: