Tarptautinių ir Europos informacijos bei dokumentavimo standartų perėmimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinių ir Europos informacijos bei dokumentavimo standartų perėmimas Lietuvoje
Alternative Title:
Adoption of ISO and European standards in the field of information and documentation in Lithuania
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 87-95
Keywords:
LT
Bibliotekos; Standartai; Dokumentai; Leidyba; Standartizacija.
EN
Libraries; Standards; Onformation; Documents; Bibliography; Publishing; Standartisation.
Summary / Abstract:

LT1990 m. įkūrus nacionalinę standartizacijos instituciją − Lietuvos standartizacijos departamentą – buvo numatyta pagrindinė nacionalinės standartizacijos veiklos kryptis orientacija į tarptautinių ir Europos standartų perėmimą Lietuvos standartais. 1998-ųjų pabaigoje Lietuvos Standartizacijos departamentas kreipėsi į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centrą kaip į instituciją, daugiausia nuveikusią tarptautinių standartų pritaikymo Lietuvos poreikiams srityje, skatindamas atsižvelgti į nuostatą taikyti tarptautinius standartus. Bibliotekininkystės, bibliografijos, leidybos ir gretimoms veiklos sritims standartizuoti buvo įkurtas Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas 47 Bibliotekininkystė (toliau – TK 47). 2003 m. TK 47 buvo pertvarkytas, pakeistas jo pavadinimas ir struktūra. Į TK 47 Informacija ir dokumentavimas veiklą įsitraukė muziejai, archyvai, viešojo administravimo ir privačios įstaigos. Buvo sudaryti trys pakomitečiai. Tarptautiniu mastu TK 47 veiklos sritį atitinka Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) technikos komitetas ISO TC 46 Information and documentation. 2002 metų vasarį nacionalinis technikos komitetas TK 47 tapo ISO TC 46 visų keturių jo pakomitečių nariu stebėtoju. Metaduomenų, kodavimo ir identifikavimo, statistikos bei duomenų mainų standartai svarbūs ir plačiai taikomi elektroninės vyriausybės projektams, organizuojant valstybės institucijų darbą, kuriant ir diegiant informacines sistemas, valdant archyvus, dokumentus ir pan. Todėl ketinama tęsti darbą perimant tarptautinius ir Europos standartus Lietuvos standartais ir taikyti juos įvairiems informacijos ir dokumentavimo procesams. [Iš leidinio]

ENUpon establishment of the national standardisation institution – Lithuanian Standardisation Department - in 1990 – the main direction of the national standardisation activity was planned as the orientation towards adoption of international and European standards by Lithuanian standards. At the end of 1998 the Lithuanian Standardisation Department referred to the Centre of Bibliography and Book Science of the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania encouraging taking into account the provision of application of international standards. For the purpose of standardisation of library science, bibliography, publishing and contiguous fields of activity, the Technical Committee 47 Library Science (hereinafter – TC 47) was established under the Lithuanian standardisation Department. In the activity TC 47 Information and Documentation involved museums, archives, public administration and private agencies. On the international scale the field of activity of TK 47 corresponds to Technical Committee ISO TC 46 Information and documentation of the International Standardisation Organisation (ISO), the observer member of which TC 47 became in February 2002. Metadata, coding and identification standards, as well as the standards of statistics and data exchange are important and broadly applied in the electronic governance projects, in organisation of work of the national institutions, development and implementation of information systems, management of archives and documents, etc. Therefore it is planned to proceed with adoption of international and European standards by Lithuanian ones and application of such in various process of information and documentation.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7469
Updated:
2018-12-17 11:20:38
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: