Apie išgyvenimą kalbėkime

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie išgyvenimą kalbėkime
In the Journal:
Šiaurės Atėnai. 2005, Nr. 8, p. 11
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos labai aktualios šių dienų Lietuvos problemos: mažas gimstamumas, lietuvių emigracija. Autorius kritikuoja paprastai pateikiamą vien negatyvų šių problemų vertinimą. Toks vertinimas . tai tik vienas iš galimų savo tautos destrukcijos mechanizmo sraigtelių. Straipsnyje daromas ekskursas į Lietuvos istoriją XIX a., pirmojo pasaulinio karo metais bei sovietų laikotarpiu. Tos pačios nagrinėjamos problemos egzistavo ir tuo metu. Lyginamas jų pobūdis, panašumai ir skirtumai įvairiais Lietuvos gyvavimo tarpsniais. Aptariama dabartinė Lietuvos situacija bendraeuropiniame kontekste, skatinamas tautos tapatumo įvaizdžio plėtojimas, galintis tapti optimistine Lietuvos perspektyva ir pamatine tautos išlikimo savastimi.Reikšminiai žodžiai: Optimizmas; Pesimizmas; Vertybės; Tauta; Socialinės problemos; Optimism. pessimism; Values; Nation; Social problems.

ENThe article provides an analysis of very relevant problems of the modern day Lithuania: low birth-rate and emigration of Lithuanians. The author criticizes the usual negative evaluation of the said problems, stating that it is among the screws of the mechanism of destruction of the nation. The article provides an excursus to the history of Lithuania in the 19th century, the period of WWI and the Soviet era. The problems under discussion also existed during the said times. The article provides a comparison of their character, similarities and differences in different periods of existence of Lithuania, discusses the existing situation of Lithuania in terms of the pan-European context, urges the development of the image of the national identity, which may become an optimistic perspective of Lithuania and the framework for survival of the nation.

ISSN:
1392-7760
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7449
Updated:
2013-04-28 16:36:35
Metrics:
Views: 8
Export: