Prieš penkiolika metų ir dabar

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prieš penkiolika metų ir dabar
Alternative Title:
Fifteen years ago, and now
In the Journal:
Į laisvę. 2005, Nr. 149, p. 8-12
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Pilietiškumas / Civic behavior; Politinės teisės / Political rights; Šalies nepriklausomybė / National independence; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nušviečiami kai kurie nepriklausomos Lietuvos penkiolikos metų istorijos aspektai. Atgimimo išvakarėse Lietuvos visuomenė buvo atsidūrusi dviprasmiškoje situacijoje – sovietinis režimas švelnėjo, o dauguma žmonių buvo įgiję „sovietinio žmogaus“ bruožų, prisitaikę gyventi planinės ekonomikos, komunistų partijos valdomoje, uždaroje visuomenėje. Prasidėjus M.Gorbačiovo reformoms, daug kam atrodė, kad gyvenimas laisvėja, o Nepriklausomybės idėja - neįgyvendinama. Tačiau prisitaikymas buvo paviršutiniškas, reformos ne tik plėtė žodžio laisvės galimybes, bet ir sudarė sąlygas valdančiosios nomenklatūros interesams ir korupciniams ryšiams. Tokioje situacijoje įsisteigė Sąjūdis, derindamas rezistentų laisvės siekius ir aktyviosios dalies prisitaikiusiųjų ryžtą pasinaudoti išsilaisvinimo galimybe. Sąjūdžio tikslas buvo pasiektas Kovo 11-sios Nepriklausomybės Aktu, kuris vertintinas kaip visų nacionalinių jėgų pergalė. Taikingas nepriklausomybės atstatymas lėmė, kad buvusioji sovietinė nomenklatūra nebuvo nušalinta nuo politikos arenos. Taip atsitiko ir kitose pokomunistinėse šalyse. Tai, kad Lietuvoje buvo išvengta kruvino vidaus konflikto, yra vertintina teigiamai. Bet kartu su nomenklatūros aplinka nepriklausomos valstybės politiniame gyvenime, ekonomikoje ir žiniasklaidoje įsitvirtino nemažai buvusio okupacinio režimo šalininkų. Todėl penkioliktaisiais nepriklausomybės metais vėl esame neapibrėžtoje būklėje, valstybei gresia nomenklatūrinis oligarchinis valdymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sąjudis; Nepriklausomybė; Pilietinis sąmoningumas.

ENThe article reviews some aspects of the 15 year history of the independent Lithuania. On the eve of the rebirth, the Lithuanian society was in an ambiguous situation – the Soviet regime became milder, but the majority of people had developed the features of a “soviet personality”, and were adapted for living in a planned economy, contained society managed by the Communist party. In view of M.Gorbachev’s reforms, many were thinking that life becomes free, and the idea of independently cannot be implemented. But the adaptation was superficial; reforms not only expanded a possibility for the free speech, but also provided conditions for the interests and corruption ties of the ruling nomenclature. In such situation, the Sąjūdis was formed, by combining the freedom efforts of resistance participants, and the determination of the active part of the society to enjoy the freedom opportunity. The purpose of Sąjūdis was achieved by the Act of Independence of March 11 which is considered a victory of all national powers. The peaceful restoration of independence determined that the former Soviet nomenclature was not eliminated from the political arena. The same happened also in other post communist countries. Avoiding of bloody internal conflict in Lithuania is assessed positively. For this reason, on the fifteenth year of the independent country’s history we are again in an uncertain condition and the state is prone to the nomenclature – an oligarchy type of control.

ISSN:
1648-2506
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7445
Updated:
2013-04-28 16:36:32
Metrics:
Views: 13
Export: