Pamažupių meistras : [Šiaurės Lietuvos kryždirbio Stanislovo Gegecko kūryba]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamažupių meistras: [Šiaurės Lietuvos kryždirbio Stanislovo Gegecko kūryba]
Alternative Title:
A master from Pamažupiai
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 5, p. 48-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kryždirbystė; Liaudies kultūra; Pasvalys; Cross-crafter.
Keywords:
LT
Kryždirbystė; Liaudies kultūra / Folk culture; Pasvalys.
Summary / Abstract:

LTObjektas: XX a. 3-4 dešimtmečiais Šiaurės Lietuvoje, Pasvalio apylinkėse, gyvenusio ir dirbusio kryždirbio Stanislovo Gegecko biografija ir kūryba. Tikslas: nustatyti šio liaudies meistro darbų (kryžių, koplytstulpių, skulptūrų) ypatybes, meninę vertę ir vietą laikotarpio liaudies dailės kontekste. Metodas: retrospektyvinis, lyginamasis, analitinis. Išvados: Stanislovo Gegecko kūryba yra viena reikšmingesnių savo meto tiek Šiaurės Lietuvos, tiek bendrojo visos Lietuvos liaudies kūrybos konteksto dalis, savaip atspindinti ir jame vykusius pasikeitimus.

ENThe object of this article is biography and creative career of cross-smith Stanislovas Gegeckas, who lived and worked in Northern Lithuania, Pasvalys area, in the 30-ies and 40-ies of XX c. The goal is to identify specific features, artistic value, and position occupied in the context of folk art of that period by works (crosses, sacral poles (koplytstulpiai), and sculptures) of the craftsmen. The author employs retrospective, comparative, analytical methods. Conclusions reached: creative career of Stanislovas Gegeckas is one of more significant element of both Northern Lithuanian and overall Lithuanian folk art context of that period, which reflected in its own ways transformations that took place within this context.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose / Gražina Marija Martinaitienė ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Vilnius : Savastis, 2010. 119 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7444
Updated:
2018-12-17 10:58:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: