Rumšiškių Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir varpinės architektūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rumšiškių Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir varpinės architektūra
Alternative Title:
The Architecture of the belfry and of the church of St. Michael Archangel in Rumšiškės
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 5, p. 39-47
Keywords:
LT
15 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Rumšiškės; Lietuva (Lithuania); Religija / Religion; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPirmąją medinę Rumšiškių bažnyčią XV a. pr. pastatydino karalius Jogaila. Pastatui sunykus, bažnyčia buvo atstatyta. 1700 m. pastatyta medinė bažnyčia, pavadinta šv. Mykolo, švč. M. Marijos ir šv. Jurgio vardu. 1859-1860 m. ji kapitaliai suremontuota ir iš dalies rekonstruota. Senasis pastato planas ir tūris nepakito. Bažnyčia yra stačiakampio plano, dviem poromis stulpų suskirstyta į tris vienodo aukščio navas. Daugiau nei dvigubai platesnę už šonines vidurinę navą pratęsia presbiterija su trisiene apside. Abipus jos glaudžiasi zakristijos. Laužyto kontūro pastatą dengia aukštas, vientisas banguotos skardos stogas. Pagrindinio fasado proporcijos sunkios, masyvios. Rumšiškių bažnyčios frontoną užbaigia nedidelis šešiakampis barokinio silueto bokštelis. Svarbiausi bažnyčios interjero liturginiai ir meniniai akcentai – trys altoriai. Didysis išsiskiria savita eklektine kompozicija. Rumšiškių bažnyčios interjeras pasižymi darnia menų sinteze; liaudišką architektūrą papildo stilių paveikti liturginiai objektai ir taikomosios dailės kūriniai. Rumšiškių bažnyčios kompozicija yra būdingas konservatyviosios tradicinės krypties pavyzdys. Kvadratinio plano varpinė, stovinti šventoriaus šiaurės vakarų kampe, suręsta iš tašytų rąstų. Jos tūris laiptuotas. Varpinės, kaip ir bažnyčios, išorė labai paprasta, masyvių proporcijų. Pastačius Kauno hidroelektrinę, vertingą architektūros paminklą nuspręsta perkelti į aukštutinėje Nemuno terasoje kuriamą naują Rumšiškių miestelį. Rumšiškių bažnyčia ir varpinė yra vertingi lietuvių liaudies architektūros paminklai, sudarantys darnų ansamblį.Reikšminiai žodžiai: Religija; Bažnyčios; Varpinės; Interjeras; Rumšiškės; Church.

ENThe first wooden church of Rumšiškės was built in the early 15th c. by the King Jogaila. After the building declined, the church was rebuilt. In 1700 a wooden church was built and it was called by the name of St. Michael, Holy Virgin Mary and St. George. In 1859-1860 it was refurbished and partly reconstructed. The old building architecture and structure have not changed. The church is square, divided into three naves of the same height by two pairs of pillars. Twice as wide as two side naves the middle nave further turns into a presbytery with a three-walled apse. On both sides of it there are two sacristies. A broken outline building is covered with a high one-piece wavy tin roof. Main façade proportions are heavy and massive. Rumšiškės church pediment is decorated with a small hexagonal Baroque turret. Main liturgical and artistic features of the church interior are three altars. The main altar standouts because of its individual eclectic composition Rumšiškės church interior is characterized by harmonious synthesis of art; folk architecture is complemented with liturgical objects and works of the applied art. Rumšiškės church composition is a typical example of a conservative and traditional trend. Square belfry in the North-West side of the churchyard is built of paving timber. Exterior of the belfry, similarly to the church, is simple with heavy proportions. After Kaunas hydroelectric power plant was built, a valuable architecture monument was decided to be relocated to a new Rumšiškės town developed in the upper Nemunas terrace. Rumšiškės church and belfry is a harmonious combination of valuable monuments of Lithuanian folk architecture.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7442
Updated:
2018-12-17 10:58:42
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: