Nežinomas Motiejaus Valančiaus ganytojiškas laiškas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomas Motiejaus Valančiaus ganytojiškas laiškas
Alternative Title:
The Unknown pastoral letter of Motiejus Valančius
In the Journal:
Istorija [History]. 2001, Nr. 48, p. 39-40
Keywords:
LT
19 amžius; Salantai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojamas 1863 m. gegužės 17 d. (senuoju stiliumi) Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus laiškas Salantų ir Gintališkių parapijų valstiečiams apie nedorą namų padeginėjimą. Ganytojiškas laiškas, vyskupo rašytas lietuvių (liaudies) kalba, sprendžiant iš teksto, buvo paskatintas valstiečių tarpusavio nesutarimų. Jame tikintieji perspėjami, kad už kaimynų trobesių padeginėjimą nusikaltę asmenys privalo atgailauti, atlyginti nuskriaustiesiems visus nuostolius ir tik tada galės gauti iš vyskupo nuodėmių atleidimą - priešingu atveju bus Bažnyčios prakeikti. Toks ganytojiškas laiškas iki šiol nebuvo žinomas. Jis aptiktas Lietuvos valstybės istorijos archyve (Vilnius) ir skelbiamas pirmą kartą autentišku ir transponuotu laiško nuorašais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laiškai; M. Valančius; Letter.

ENThe article publishes a letter of 17 May 1863 (according to the old calendar) of the Samogitian Bishop Motiejus Valančius to the peasants of Salantai and Gintališkės parishes about dishonest arson of houses. The pastoral letter written by the Bishop in the Lithuanian language, judging from its text, was encouraged by disagreements among the peasants. The believers are warned in the letter that persons guilty of setting fire to their neighbours houses must repent, compensate the victims for all the losses and only then will they be able to receive absolution from the Bishop - in the opposite case they will be damned by the Church. The letter was discovered in the Archives of the History of the Lithuanian State (Vilnius) and publicised for the first time in the authentic and transposed copies.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7437
Updated:
2018-12-17 10:50:10
Metrics:
Views: 17
Export: