Varnių kultūros centras : dėmesys bažnyčios istorijos dokumentams 1845-1865 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varnių kultūros centras : dėmesys bažnyčios istorijos dokumentams 1845-1865 m
Alternative Title:
Varniai cultural centre: attention to the documents of the history of the church of 1845-1865
In the Journal:
Istorija [History]. 2001, Nr. 48, p. 35-38
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 15 amžius; Varniai; Lietuva (Lithuania); Istorija (mokslas) / History science; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos 1845-1865 m. Varniuose (Žemaičių vyskupijos centre) egzistavusio kultūrinio židinio katalikų dvasininkijos pastangos papildyti Žemaičių vyskupijos ir kapitulos archyvus Žemaičių vyskupijos istorijos šaltiniais, įvardijami kai kurie į Varnių archyvus patekę ar juose jau buvę vyskupijos istorijos dokumentai bei rankraščiai. Vyskupijos istorijos šaltinių paieškomis Varniuose buvo susirūpinta Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva. Kai kurių dvasininkų (M. Valančiaus, Benedikto Smigelskio (Smigelski), Mamerto Herburto (Herburt), Jurgio Ivaškevičiaus (Iwaszkiewicz), Antano Kornilovičiaus (Korniłowicz) ir kt.) dėka Žemaičių vyskupijos ir kapitulos archyvų rinkiniai, Žemaičių kapitulos biblioteka praturtėjo XV-XVIII a. vyskupijos istorijos šaltiniais bei rankraščiais, kurių dalį pavyko įvardyti. Imta praktikuoti dokumentų, rankraščių kopijų mainus, talkinta šaltinių nuorašais, informacija apie juos Bažnyčios istorijos Lietuvoje tyrinėtojams, kultūros veikėjams bei oficialioms institucijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Varniai; Bažnyčios; Istorijos dokumentai; Varniai; Church; Historical documents.

ENThe article investigates attempts of the Catholic clergy of the cultural centre, which functioned in Varniai (Samogitian Bishopric Centre) in 1845-1865 to supplement archives of the Samogitian Diocese and the Chapter with the sources of the history of the Samogitian Diocese, identifies some historical documents and manuscripts that got into Varniai archives or those, which had already existed there. On the initiative of the Samogitian Bishop Motiejus Valančius a search for the sources of the history of the Diocese were started. Owing to some priests (Motiejus Valančius, Benediktas Smigelskis (Smigelski), Mamert Herburt (Herburt), Jurgis Ivaškevičius (Iwaszkiewicz), Antanas Kornilovičius (Korniłowicz) and others) collections of the archives of the Samogitian Diocese and the Chapter, the Library of the Samogitian Chapter were enriched with the sources and manuscripts of the history of the Diocese of the 15th-18th century part of which was possible to identify. Copies of the documents, manuscripts were started to be exchanged, investigators of the history of the Church in Lithuania, cultural workers and official institutions were provided with copies of the sources and information about the documents and manuscripts.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7436
Updated:
2018-12-17 10:50:10
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: