Socioedukacinės pagalbos galimybės 14-16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socioedukacinės pagalbos galimybės 14-16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę: disertacija
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.
Pages:
79 p
Notes:
Disertacija rengta 2007-2010 metais Klaipėdos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2010. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamas elgesys; Alternatyvos įkalinimui; Nepilnamečiai nusikaltėliai; Socialinis darbas su paaugliais; Socialinė pedagogika; Criminal behavior; Alternative to imprisonment; Juvenile offenders; Social work with teenagers; Social pedagogy.
Keywords:
LT
Alternatyvos įkalinimui; Nepilnamečiai nusikaltėliai; Nusikalstama veika / Offence; Socialinė pedagogika; Socialinis darbas / Social work.
EN
Alternative to imprisonment; Criminal behavior; Juvenile offenders; Social pedagogy; Social work with teenagers.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Possibilities of socio-educational assistance to 14 to 16-year-old-adolescents serving punishment alternative to imprisonment. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. 38 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos socioedukacinės pagalbos galimybės 14-16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę Lietuvos pataisos inspekcijose. Disertacijoje tarpdisciplininiu požiūriu atskleista 14–16 metų paauglių kriminalinio elgesio samprata; išryškinti socioedukacinės pagalbos 14–16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę, teoriniai aspektai; patikrintos integralios socioedukacinės pagalbos paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę, teikimo galimybės Lietuvos pataisos inspekcijose; sukurtas sistemingos ir integralios socioedukacinės pagalbos 14-–16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę, galimybių modelis. Sukurta originali tyrimo metodika. Disertacijoje atliktų tyrimų pagrindu konstatuota, kad: šiuo metu Lietuvos pataisos inspekcijose teikiama pagalba 14–16 metų paaugliams yra orientuota į jų elgesio kontrolę ir priežiūrą, paauglių bei jų įstatyminių atstovų informavimą; sistemingos socioedukacinės pagalbos 14–16 metų paaugliams galimybės priklauso nuo valdžios strateginių veiksmų, pataisos inspekcijos pareigūnų funkcijų realizavimo, asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimo ir jų raiškos, socioedukacinės pagalbos turinio įgyvendinimo, įvairių tarpinstitucinio bendradarbiavimo formų taikymo.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74340
Updated:
2022-01-07 16:47:40
Metrics:
Views: 26
Export: