Забеспячэнне ўзбраеннем і боепрыпасамі рэзідэнцый Радзівілаў у XVI - пачатку XVIII стст.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Забеспячэнне ўзбраеннем і боепрыпасамі рэзідэнцый Радзівілаў у XVI - пачатку XVIII стст
In the Journal:
Acta Anniversaria. 2018, 4, p. 6-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biržų pilis; Fortifikacija; Ginkluotė; Karybos istorija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Myriaus pilis; Nesvyžiaus pilis; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Radvilų pilys, XVI-XVIII a.; Castle od Niasvyzh; Castle of Biržai; Castle of Myr; Fortification; Military history; Radziwill castles, 16-18 cent.; The Grand Duchy of Lithuania; The Radvilas (Radziwill) Family; Weaponry.
Keywords:
LT
Fortifikacija / Fortification; Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Ginkluotė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Myriaus pilis; Nesvyžiaus pilis; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
EN
Military history; Radvilas (Radziwill) Family; Weaponry.
Summary / Abstract:

LTNuo XVI a. pradžios pilyse šaunamieji ginklai išstūmė svaidomuosius, o lemiamą reikšmę įgijo patrankos, užtaisomos paraku. Artilerijai skyrė didelį dėmesį Žygimantas Augustas I, o valdant Žygimantui Augustui II LDK prasidėjo tikras artilerijos klestėjimas. Patrankas imta lieti ir Vilniuje, o magnatai nuo XVI a. antrosios pusės ėmė užsakinėti patrankas savo pilims. Straipsnyje nagrinėjamas artilerijos ir rankinių šaunamųjų ginklų arsenalas bei šaudmenys Radvilų rezidencijose XVI a. – XVIII a. pradžioje. Panaudota nemažai archyvinės medžiagos iš Lietuvos valstybinio istorijos archyvo Vilniuje ir Vyriausiojo senųjų aktų archyvo Varšuvoje. Apie Radvilų pilių ginkluotę XVI a. yra mažai išlikusių rašytinių šaltinių, o iš XVII a. – daugiausiai. Straipsnio medžiaga apie artilerijos parką vienoje ar kitoje Radvilų giminei priklausiusioje pilyje yra pateikiama ne tik rišlaus pasakojimo forma, bet ir apibendrinamojo pobūdžio lentelėse. Nagrinėjamu laikotarpiu Radvilų pagrindinėse rezidencijose Olykoje, Biržuose, Gluske, Nevyžiuje ir Slucke buvo dideli artilerijos parkai, gausios rankinių šaunamųjų ginklų ir šaudmenų atsargos. Šios pilys buvo pajėgios sėkmingai atlaikyti priešų apgultis. Kitose rezidencijose, apie kurias randama šaltiniuose (Davyd-Garadoke, Klecke, Kopysėje, Liubčioje, Mire, Svisločiuje) fiksuojamas nedidelis ginkluotės skaičius ar net visiškas jos nebuvimas, kas liudija apie šių rezidencijų silpną gynybinį potencialą. Didžiojo Šiaurės karo metu XVIII a. pradžioje Radvilų rezidencijų ginklų arsenalai buvo labai nusiaubti, kas vedė prie jų gynybinės reikšmės kritimo.

ISSN:
2411-1619
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74327
Updated:
2022-01-01 06:58:20
Metrics:
Views: 4
Export: