Muzikos instrumentų semantika Šventajame Rašte : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos instrumentų semantika Šventajame Rašte: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
207 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Semantics of musical instruments in the Bible = Muzikos instrumentų semantika Šventajame Rašte : summary of the doctoral dissertation : Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006 62 p
Summary / Abstract:

LTŠventasis Raštas, nepriklausomai nuo besikeičiančių laikmečių išliekantis įtakingiausiu žmonijos rašytiniu dokumentu, aprėpia ir įvairialypį muzikinių vaizdinių pasaulį. Pirmą kartą Lietuvoje iš originalių šaltinių tyrinėjamos Šventajame Rašte minimų muzikos instrumentų funkcijos ir semantika, taip pat biblinių muzikos sąvokų interpretavimo ypatumai lietuviškuose Šventojo Rašto vertimuose nuo XVI a. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir priedai. Pirmajame skyriuje apžvelgiami dievogarbos organizavimo principai ir muzikos simboliškumas senovės Artimųjų Rytų regione, taip pat Šventojo Rašto kanonizavimas ir interpretavimo problemos. Antrajame skyriuje apibrėžiamos Biblijos knygose nusakytos muzikos instrumentų funkcijos, instrumentai klasifikuojami semantiniu aspektu; analizuojama reikšmingiausių instrumentų prasmių sklaida Biblijos tekstuose ir santykis su kitais tos pačios grupės instrumentais. Trečiajame skyriuje aptariama Šventojo Rašto vertimų į lietuvių kalbą raida ir specifika, tiriamas biblinių muzikos instrumentų lietuviškųjų ekvivalentų santykis su vertimų šaltiniais, įvertinami lietuviškųjų vertimų saviti ir bendrieji bruožai muzikinės terminijos aspektu. Atskirai aptariamos lūpinių aerofonų, chordofonų, medinių aerofonų, membranofonų, idiofonų bei sudėtingos identifikacijos sąvokų interpretacijos. Prieduose pateikiamos svarbiausių biblinių muzikos instrumentų lietuviškųjų ekvivalentų lentelės bei iliustracijos – muzikos instrumentų atvaizdai, rinkti įvairių Lietuvos rajonų sakraliniuose objektuose, Izraelio sinagogų interjeruose ir muziejuose.

ENThe Holy Scripture, which remains the most influential written document of humanity independently of the changing eras, also covers the diverse world of music. For the first time in Lithuania the functions and semantics of the musical instruments, mentioned in the Holy Scripture are examined from the original sources, in addition, particularities of interpretation of biblical music concepts in translations of the Holy Scripture since the 16th century are analyzed. The study consists of the preface, three chapters, conclusions and annexes. The first chapter overviews the principles of organization of God worship and symbolism of music in the ancient Near East, as well as the problems, pertaining to canonization and interpretation of the Holy Scripture. The second chapter defines the functions of musical instruments, described in the Bible, the instruments are classified in terms of semantics; dissemination of meaning of most significant instruments in biblical texts and their relations with the instruments, belonging to the same group are analyzed. The third chapter discusses the development and specificities of translations of the Holy Scripture into Lithuanian, examines relations between Lithuanian equivalents of the biblical musical instruments and the sources of translation and evaluates the common and peculiar characteristics of Lithuanian translations in terms of musical terminology. The interpretations of lip aerophones, chordophones, wooden aerophones, membranophones, idiophones and concepts of complex identification are discussed separately. The annexes provide tables and images of the Lithuanian equivalents of the most important biblical musical instruments, collected in sacred objects of different regions of Lithuania, interiors of Israeli synagogues and in museums.

Related Publications:
Lietuvos žydų muzikinio paveldo pėdsakais / Leonidas Melnikas. Vilnius : Charibdė, 2008. 238 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7426
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 14
Export: