Ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių poveikio vertinimas konverguojančių ES-27 šalių grupėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių poveikio vertinimas konverguojančių ES-27 šalių grupėse: disertacija
Alternative Title:
Assessment of effect of factors determining rates of the economic growth in groups of converging EU-27 countries
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013.
Pages:
164 p
Notes:
Disertacija rengta 2009-2013 metais Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Ekonominis augimas; Augimo veiksniai; Konvergencija; Konvergencijos klubai; Economic growth; Growth factors; Convergence; Convergence clubs.
Keywords:
LT
Augimo veiksniai; Ekonominis augimas; Konvergencija; Konvergencijos klubai.
EN
Convergence clubs; Convergence; Economic growth; Growth factors.
Summary / Abstract:

LTIlgu laikotarpiu ekonominio augimo skirtumai lemia nevienodą šalių išsivystymo lygį, taigi ir gyventojų gerovės, pragyvenimo lygį. Europos Sąjungos šalių, išsiskiriančių aukštesniu ekonominio išsivystymo lygiu, ir šalių narių, kurios ekonomiškai yra žemesnio išsivystymo, ekonomikų konvergencija svarbi, nes tai būtina sąlyga siekiant užtikrinti gyventojų gerovę ir stabilumą, skatinti darnų ekonominį ir socialinį vystymąsi. Ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių identifikavimas ir vertinimas konvergavimo aspektu leidžia numatyti, kokių veiksnių sąskaita galima užtikrinti žemesnio išsivystymo ekonomikų plėtotės lygio priartėjimą prie pažangių šalių lygio bei atskleisti, kokia yra galimybė skirtingo išsivystymo ekonomikoms konverguoti. Disertacijoje atskleistas ekonominio augimo sampratos ir turinio interpretavimas įvardinant ekonominio augimo tempams nustatyti taikomus matavimo rodiklius, ekonominio augimo veiksnių rūšis. Atliktas konvergencijos teorijos apibendrinimas išnagrinėjant ekonominio augimo teorijų raidą, atskleidžiant ekonominio augimo tempus lemiančius veiksnius. Taip pat išanalizuoti ekonominio augimo ir konvergencijos vertinimo, išskiriant klubinę konvergenciją, tyrimai. Sudarytas ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių poveikio konverguojančių šalių grupėse vertinimo modelis ir pagrįsta tyrimo metodika. Tikrinant parengtą modelį identifikuotos šalių grupės Europos Sąjungoje, kuriose vyksta ekonominė konvergencija ir atliktas ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių poveikio įvertinimas. Atlikus tyrimą pagrįsta tiesioginių užsienio investicijų ir darbo veiksnių našumo svarba Europos Sąjungos šalių ekonominio augimo tempams, konvergencijos tarp skirtingo išsivystymo ekonomikų proceso užtikrinimui.

ENIdentification and assessment of factors, determining rates of economic growth from the aspect of convergence offers factors contributing to ensuring the approach of the level of expansion of economics with the lower development to the level of more developed countries and to revealing possibilities for economics with different levels of development to converge. The Dissertation analyses theoretical approaches to facts, indicating what factors determine rates of the economic growth and under what conditions the economic convergence appears. Upon implementation of the analysis the conception of the economic growth was analysed, indicators of dynamics of the economic growth were separated as well as types of factors of the economic growth. Further the generalisation of surveys on theory of economic convergence as well as effect of factors on rates of the economic growth was implemented with the separation of the main factors, intensifying the process of the economic convergence. Also generalised results of surveys for assessing the economic growth and convergence, advantages and disadvantages of surveys were identified. The model for assessment of the effect of factors, determining rates of the economic growth in groups of converging countries and to substantiate the survey methodology was formed. Upon identification of convergence clubs by neoclassical model of β absolute convergence in the European Union it was defined in what groups of countries the similarity of economics is happening. Importance of the direct foreign investments and the productivity of working factors on the growth rates of countries in the European Union as well as on the assurance of convergence process between economics with different development rate were substantiated.

ISBN:
9789955129646
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74110
Updated:
2022-02-21 14:38:03
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: