Juozas Brazaitis ir antinacinis pasipriešinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozas Brazaitis ir antinacinis pasipriešinimas
Alternative Title:
Juozas Brazaitis and the Anti-Nazi Resistance
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 547-553
Keywords:
LT
20 amžius; Judėjimai / Movements; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity.
Summary / Abstract:

LTVertinant J. Ambrazevičiaus-Brazaičio rezistencinę veiklą nacių okupacijos metais, galima teigti, kad jis buvo vienas svarbiausių ir įtakingiausių tautinio pasipriešinimo vadų. J. Brazaitis atmetė generalinio komisaro A. von Rentelno siūlymą tapti okupacinės valdžios bendradarbiu, inicijavo protesto memorandumų teikimą vokiečių okupacinei valdžiai. Uždraudus Laikinosios vyriausybės veiklą, J. Brazaitis įsteigė vieną įtakingiausių pasipriešinimo organizacijų – Lietuvių frontą ir iki pat nacių okupacijos pabaigos buvo šios organizacijos vadas, svarbiausias ideologas ir slaptosios spaudos bendradarbis. Jo propaguojama neginkluoto pasipriešinimo naciams taktika darė didelę įtaką viso antinacinio pasipriešinimo judėjimo politinei krypčiai ir tuometinėmis sąlygomis padėjo išvengti tautai bei pogrindžiui didelių nuostolių, bet nesumažino rezistencinės veiklos efektyvumo. J. Brazaitis taip pat stovėjo prie VLIK`o steigimo ištakų ir vėliau tapo VLIK`o politinės komisijos pirmininku. Svarstydamas svarbius klausimus, VLIK`as teiraudavosi J. Brazaičio nuomonės ir į ją atsižvelgdavo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rezistencija; Birželio sukilimas; Lietuvos laikinoji vyriausybė; Holokaustas; Memorandumai; Generaliniai tarėjai; Lietuvos aktyvistų frontas (LAF); Lietuvių frontas; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK).

ENIn assessing the resistance activities of J. Ambrazevičius-Brazaitis during the Nazi occupation years, the article argues that he was one of the most important and influential leaders of the national resistance. Brazaitis rejected general commissar’s A. von Renteln’s proposal to collaborate with the occupation authorities and initiated the delivery of protest memorandums to the German occupation authority. When the activities of the temporary government were forbidden, Brazaitis established one of the most influential organisations of the resistance – the Lithuanian Front, and remained the head an the most important ideologue of this organisation, as well as contributor to the underground press, till the very end of the Nazi occupation. The tactics of non-armed resistance to the Nazis had significant influence on the political direction of the entire anti-Nazi resistance movement and helped the nation and the underground movement avoiding great losses without reducing the effectiveness of resistance activities. Brazaitis also took part in the foundation of the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (SCLL) and later became the chairman of the SCLL’s political committee. When discussing important issues, the SCLL would seek and heed Brazaitis’ opinion.

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/741
Updated:
2018-12-17 11:32:41
Metrics:
Views: 44    Downloads: 14
Export: