Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos švietimo politikos kontekste: disertacija
Alternative Title:
Accessibility of adult learning in the context of education policy of the European Union
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
Pages:
154 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2008 metais Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2009. Bibliografija.
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas Europos Sąjungos politikos kontekste. Europos Sąjungos ir Lietuvos politiniame lygmenyje pradedama aiškiai suvokti, kad norėdami pasiekti Lisabonoje užsibrėžtų tikslų turime mokymąsi visą gyvenimą paversti tikrove įvertindami šį procesą įtakojančių veiksnių raišką daugiakultūrėje visuomenėje. Disertacijoje ieškoma atsakymų į tokius klausimus: kaip suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumas įtakoja jų dalyvavimą švietime; koks yra politinis Europos Sąjungos ir Lietuvos kontekstas suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumo atžvilgiu; kaip suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumo veiksnius įtakoja kultūriniai skirtumai. Disertacijoje, remiantis išsamia tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos teisinių dokumentų analize yra išryškinamos pagrindinės suaugusiųjų švietimo politikos gairės. Disertacijoje nagrinėjama suaugusiųjų mokymo(si) ir socioekonominės aplinkos sąveika. Remiantis moksline literatūra išskiriami veiksniai, lemiantys suaugusiųjų mokymosi prieinamumą. Jie skirstomi i subjektyviuosius ir objektyviuosius, o pastarieji į politinį, socioekonominį, individualųjį, atskirties ir kultūrinį veiksnius. Atlikti empiriniai tyrimai parodo kokią svarbą vienam ar kitam veiksniui suteikia Lietuvos gyventojai bei pagrindžia kultūrinio veiksnio būtinybę. Pateikiamos išvados apibendrinančios suaugusiųjų mokymo(si) prieinamumą lemiančius veiksnius.Reikšminiai žodžiai: Mokymo(si) prieinamumas; ES švietimo politika; Suaugusieji; Mokymas(is); Learning accesibility; ES educational policy; Adults; Learning.

ENThe doctoral thesis explores accessibility of adult learning in the context of education policy of the European Union. On the political level, both in the European Union and Lithuania it has been increasingly recognized that in order to achieve the objectives set out in the Lisbon strategy lifelong learning is to become a reality only if the increasing demands of a multicultural society are taken into consideration. The thesis seeks to provide answers to the following research questions: How does accessibility of adult learning influence involvement in adult learning activities? What is the political context in the EU and Lithuania as regards accessibility of adult learning? To what extent factors of accessibility are influenced by cultural differences? Answers to these and other related questions highlight the basic guidelines of adult learning policies as reflected in the relevant legal documents of the EU and Lithuania. The thesis also analyzes interaction between adult learning and socio-economic environment. A thorough investigation of the literature in the field has served as a reliable means for singling out basic factors determining accessibility of adult learning. These factors are classified into subjective and objective, with further division of the latter group into socio-economic, individual, exclusion and cultural factors.

ISBN:
9789955124399
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74021
Updated:
2022-01-24 17:35:27
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: