Verslo procesų valdymo kokybės formavimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo procesų valdymo kokybės formavimo modelis: disertacija
Alternative Title:
Quality formation model of business process management
Publication Data:
Vilnius, 2013.
Pages:
1 pdf (263 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2007-2013 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2013. Bibliografija.
Keywords:
LT
Verslas; Procesų valdymas; Kokybė.
EN
Business; Process management; Quality.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - sukurti apibendrinantį verslo procesų valdymo kokybės formavimo (VPVKF) modelį. Modelio esmė – kryptingai tyrinėti verslo procesų valdymo (VPV) kokybę bei praktinės gairės organizacijoms lanksčiam VPV formavimui. Disertacinio darbo esminės kryptis: a) – VPV kokybės vertinimo bei formavimo analizė ir vertinimas apibrėžiant bei modeliuojant esminius veiksnius; b) – išsamus sukurto VPVKF modelio metodologinio taikymo aprašymas; c) – teorinis ir empirinis tyrimas siekiant patikrinti sukurto VPVKF modelio pritaikomumą bei tinkamumą tiek verslo subjektams, tiek moksliniams tyrinėjimams. Formuojant VPVKF modelio taikymo tyrimo metodologiją buvo siekiama, kad tyrimo rezultatai padėtų organizacijoms įvertinti: a) realią procesinio valdymo įdiegimo įtaką veiklos rezultatyvumui; b) kokioms problemoms ir rizikomis egzistuojant reikėtų skirti ypatingą dėmesį. Disertacijoje pristatytas VPVKF modelio taikymo tyrimas buvo atliekamas skaidant jį į dalis: a) – žvalgomasis tyrimas su VPV mokslo ir praktikos ekspertais; b) – praktikų tyrimas. Tyrimų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas respondentų patirčiai ir profesionalumui. Remiantis disertacinio tyrimo rezultatais centrinę tezę galima suformuluoti taip: orientuojantis į būsimus organizacijos konkurencinio pranašumo poreikius, būtina turėti realų pagrindą ne dabarties, o ateities pokyčių paieškai bei įgyvendinimui.

ENThe goal of the dissertation is to create a presumptive quality formation model of business process management (QFMBPM). The essence of this model is to research purposefully a quality of business process management (BPM) and to identify any practical directions for organizations to form BPM more flexibly. The main stages of the dissertation: (a) analysis of BPM quality assessment and formation and evaluation determining and designing essential factors; (b) a detailed description of methodological application of the created QFMBPM model; (c) theoretical and empiric research in order to test applicability and suitability of created QFMBPM for business subjects as well as for scientific research. The methodology of QFMBPM model application research has been created in order to help organizations to evaluate the following factors: (a) a real influence of implementation of process management to the effectiveness of business; (b) identification of any issues and risks that should be taken into account in this process. The dissertation presents a research of QFMBPM model application that has been divided into two parts: (a) a pilot study carried out with BPM theory and practice experts; (b) a research of existing practices. During the reasearch a special attention was paid to the experience and competence of the respondents. According to the outcomes of the research the following central thesis was framed: addressing the future competitive advantages of organizations it is necessary to have a real basis for search and implementation of future but not current changes.

Related Publications:
Smulkaus ir vidutinio gamybos verslo finansavimo vertinimo teoriniai aspektai / Asta Šalienė, Tadas Gudaitis. Šalies turtas ekonominėje politikoje - turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016 : konferencijos, vykusios Vilniuje 2016 m. gegužės 6 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016. P. 202-214.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74007
Updated:
2018-10-24 15:36:01
Metrics:
Views: 48    Downloads: 3
Export: