Вайсковыя шляхецкія з’езды (попісы і зборы паспалітага рушэння) Наваградскага павета ў другой палове XVI ст.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Вайсковыя шляхецкія з’езды (попісы і зборы паспалітага рушэння) Наваградскага павета ў другой палове XVI ст
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bajorai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 16 amžius; Livonijos karas, 1558-1583 (Livonian War); Seimeliai; Valkavisko, Naugarduko pavieto seimeliai 1560-1600 m.; Livonian War; Noblemen; Sejmik; The Great Duchy of Lithuania; The Lithuanian XVI c. history; Volkovysk, Novgorodok powiat dietines 1560-1600.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Livonijos karas, 1558-1583 (Livonian War); Valkavisko, Naugarduko pavieto seimeliai 1560-1600 m..
Summary / Abstract:

LTVykdant administracinę teritorinę LDK reformą Naugarduko pavieto ribos buvo patvirtintos Žygimanto Augusto 1565 m. spalio 30 d. privilegijoje. Naugarduko pavieto šlėkta karinės grėsmės atveju turėjo išstatyti tam tikrą skaičių ginkluotų žmonių, o šio pavieto kariniai šlėktos suvažiavimai XVI a. antroje pusėje yra straipsnio tema. Jame koncentruojamas dėmesys į surašymus ir kariaunos rinkimo vajus gręsiant priešų antpuoliams. Išlikusių šaltinių nėra daug, tačiau jais remiantis kompleksiškai galima susidaryti vaizdą apie karinį šlėktos potencialą šiame paviete ir kariaunos surinkimo esminius dalykus. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad 1567 m. paskelbus šaukimą surinkti kariauną Naugarduko pavietas turėjo išstatyti virš tūkstančio ginkluotų raitelių. Beveik po dešimt metų gręsiant turkų antpuoliams 1576 m. sausį Naugarduko šlėktos suvažiavimas-seimelis be kitų klausimų svarstė ir kariaunos surinkimo dalykus. Tikslesnių žinių apie Naugarduko pavieto šlėktos dalyvavimą kariniuose suvažiavimuose mes turime iš 1591–1596 m. kazokų sukilimo laikotarpio. Kai 1595 m. lapkričio 6 d. S. Nalivaikos vadovaujamas kazokų būrys užėmė ir apiplėšė Slucką, buvo imtasi rimtesnių atsakomųjų priemonių. 1595 m. gruodžio 2–4 d. aukšto rango LDK pareigūnų pasitarime Nesvyžiuje, kuriame dalyvavo ir Naugarduko vaivada, buvo priimtas nutarimas rinkti kariaunas pavietuose, kuriems grėsė kazokų antpuoliai. Vėliau pavietų seimeliai iš tikrųjų nutarė tai daryti, įskaitant Naugarduko pavietą. 1596 m. vasarį priešseiminis Naugarduko seimelis priėmė atitinkamus nutarimus dėl karinių operacijų kazokų atžvilgiu.

ISBN:
9789856836810
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73996
Updated:
2022-01-13 12:59:19
Metrics:
Views: 9
Export: