Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūra ir kontrolė : probleminiai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūra ir kontrolė: probleminiai aspektai
Alternative Title:
Supervision and control of the implementation of the law on the coordination of public and private interests in civil service: problematic aspects
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2018, t. 17, Nr. 1, p. 141-155
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas; Interesų konfliktas; Law on the coordination of public and private interests in civil service; Conflict of interest.
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Interesų konfliktas; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
EN
Law on the coordination of public and private interests in civil service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti interesų konfliktą stabdančių valstybės tarnautojo etikos principų teisinio reglamentavimo ir Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo laikymosi priežiūrą kontroliuojančių institucijų veiklos efektyvumą. Darbe analizuojama Lietuvos teisės aktuose įtvirtinta interesų konflikto samprata, teisinės interesų konflikto valdymo nuostatos ir jų vykdymo kontrolės įgyvendinimo mechanizmas. Straipsnyje atskleidžiami kokybinio tyrimo metu gauti duomenys, atspindintys institucijų, atsakingų už Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo priežiūrą ir kontrolę, veiklos aspektus. Daroma išvada, kad interesų konflikto teisinis reglamentavimas sukuria prielaidas užtikrinti etikos principų įgyvendinimą, tačiau kai kuriais atvejais jam trūksta aiškumo ir nuoseklumo. Nesant institucijų, atsakingų už įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę, veiklos teisinio reglamentavimo, efektyvumo ir rezultatų vertinimo aiškių kriterijų, esant pasyviems vietos savivaldos institucijų vadovams nepasiekiama reali pažanga kovojant su interesų konflikto ir korupcijos apraiškomis. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to reveal the efficiency of the activities of institutions controlling the monitoring of compliance with legal regulation of ethical principles of civil servants and compliance with “Law on the coordination of public and private interests in civil service”. The paper analyzes the concept of conflict of interest, legal management provisions of conflict of interest and mechanism for implementation monitoring of its enforcement, which is enshrined in Lithuanian legal acts. The article reveals data obtained from qualitative research that reflects the aspects of the activities of the institutions responsible for supervision and control of the implementation of the provisions of the Law on the coordination of public and private interests in the civil service. It is concluded that the legal regulation of conflict of interest creates preconditions for assurance of implementation of ethical principles, however lacks clarity and consistency in some cases. The absence of clear criteria for legal regulation of activity, effectiveness and results’ evaluation of institutions responsible for monitoring compliance with provisions of the law, passivity of heads of local government institutions does not allow to achieve real progress in combating conflicts of interest and corruption. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.17.1.20616
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73988
Updated:
2018-12-17 14:19:26
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: