Kalvių įrangos kaita XX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalvių įrangos kaita XX amžiuje
Alternative Title:
The Changes of the farriery equipment in the 20th century
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 5, p. 24-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Amatai; Kalvė; Įranga; Handicraft; Farriery; Equipment.
Keywords:
LT
Amatai / Crafts; Įranga; Kalvė.
EN
Equipment; Farriery; Handicraft.
Summary / Abstract:

LTPamatinis šio straipsnio objektas – tolimesnis (XX a. 3-ojo ir 4-ojo dešimtmečių) Lietuvos kalvystės progresas. Šuo konkrečiu atveju dėmesys skiriamas vis modernesnių kalvės įrengimų (įrangos) panaudojimui Lietuvos kaimų ir miestų kalvystėje. Dažnai tuos kalvės įrenginius bei įnagius (ypač įvairios paskirties reples, skylamušius ir kt.) gamindavosi patys kalviai. Kartais juos padarydavo taip tobulai, kad jie nesiskirdavo nuo fabrikinių įnagių. Tiek miestų ir dvarų, tiek kaimo kalvių įranga buvo brangi, todėl jos kaita vyko lėtai. Pirmiausia ji priklausė nuo socialinės ir turtinės kalvio padėties. Miestų ir dvarų kalvių inventorius paprastai būdavo šiek tiek įvairesnis. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje paveldėtų kalvių įranga buvo menka ir tik XX a. 3-4-ąjį dešimtmetį, atėjus naujai kalvių kartai, ji pagausėjo ir paįvairėjo. Kartais gabių ir darbščių kalvių dėka kalvystės įranga tapdavo sudėtinga, turtinga, net moderni. [Iš leidinio]

ENThe basic subject of this article is further progress of Lithuanian smithery (1920s and 1930s). In this particular purpose, attention is being paid to gradually updated facilities (equipment) of smithery. These facilities and tools (especially different pliers, hole punchers, etc.) used being manufactured by blacksmiths themselves. Sometimes they used to be made so professionally that they even had no differences from factory-made. Due to big price of smithery equipment of both: towns, estates and rural areas it was likely to change slowly. Firstly it depended from social and material status of a blacksmith. Inventory of smitheries of towns and estates usually used to be slightly different. At the end of XIX century and the beginning of XX century, equipment of smithery was poor and only about 1920s and 1930s after occurrence of new generation of blacksmiths it was supplemented in line with new assortment. Sometimes thanks to skilled and laborious blacksmiths equipment used to become complicated, rich and even modern.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7398
Updated:
2018-12-17 10:58:41
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: