Civic participation and engagement in electronic social networks : trends in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Civic participation and engagement in electronic social networks: trends in Lithuania
Alternative Title:
Pilietinis dalyvavimas ir įsitraukimas į elektroninius socialinius tinklus: tendencijos Lietuvoje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2018, t. 17, Nr. 1, p. 9-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Elektroniniai socialiniai tinklai; Pilietinis dalyvavimas; Politinis aktyvumas; Kiekybinis tyrimas; Visuomenės nuomonės apklausa; Electronic social networks; Civic participation; Political participation; Quantitative research; Public opinion survey.
Keywords:
LT
Elektroniniai socialiniai tinklai; Kiekybinis tyrimas; Pilietinis dalyvavimas; Politika / Politics; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais suintensyvėjo diskusijos apie pilietinio aktyvumo skatinimą. Elektroniniai socialiniai tinklai ir kitos skaitmeninės platformos, siūlančios neregėtas galimybes įvairioms veikloms, taip pat ir pilietiniam aktyvumui, pradėtos akcentuoti kaip veiksnys, palengvinantis piliečių dalyvavimą. Šiame straipsnyje yra tikrinama hipotezė, teigianti, kad žmonės, kurie aktyviau dalyvauja elektroniniuose socialiniuose tinkluose, yra labiau linkę dalyvauti ir pilietinėse veiklose. Rezultatai rodo, kad dalyvavimo elektroniniuose socialiniuose tinkluose ir pilietinėse veiklose santykis iš esmės yra teigiamas. Konkrečiau nustatyta, kad specifinės tinklinės veiklos, tokios kaip „temų diskusijoms siūlymas“, „prisidėjimas prie organizuotų renginių“ ar „turinio viešinimas“, daro didesnę įtaką pilietiniam aktyvumui už kitas veiklas. [Iš leidinio]

ENThe debates on how to foster civic participation have intensified in current years, especially with the coming of digital era. New electronic social networks and other digital platforms promising the unseen possibilities for variety of activities including civic participation, has been emphasized as a factor facilitating civic engagement (Smith, 2013). In this article, we test a hypothesis that people, who are actively engaged in electronic social networks at the same time are more likely participate in civic activities. The findings show that electronic social networks generally have a positive relationship with participation in various civic activities. More specifically, we find that engagement in specific networked activities, such as "offering topics for discussion", "contributing to organized events" or "publication of content" have more influence on civic participation than others. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.17.1.20604
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73979
Updated:
2018-12-17 14:19:25
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: