Augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančių veiksnių vertinimas ekonomikos augimo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančių veiksnių vertinimas ekonomikos augimo kontekste: disertacija
Alternative Title:
Evaluation of the factors determining risk of growing current account deficit to the country in the context of economic growth
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013.
Pages:
201 p
Notes:
Disertacija rengta 2008-2013 metais Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Augantis einamosios sąskaitos deficitas; Rizikingumą šaliai lemiantys veiksniai; Eekonomikos augimo sulėtėjimas; Growing current account deficit; Factors determining the risk to the country; Slowdown of economic growth.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Eekonomikos augimo sulėtėjimas; Rizikingumą šaliai lemiantys veiksniai.
EN
Factors determining the risk to the country; Growing current account deficit; Slowdown of economic growth.
Summary / Abstract:

LTDėl intensyvėjančios prekybos ir finansinių išteklių perskirstymo šalims tampant vis labiau integruotoms, einamosios sąskaitos deficitas šalyse stipriai išaugo. Pavienėse šalyse vidutiniai metiniai augančio einamosios sąskaitos deficito dydžiai vertinant paskutinį dešimtmetį siekia 20% nuo BVP lygį ar net daugiau. Šalims integruojantis į pasaulinę rinką, tampa itin aktuali ne tik augančio einamosios sąskaitos deficito problema, bet ir jo rizikingumo ekonomikos augimo požiūriu vertinimas. Einamosios sąskaitos deficito negalima suabsoliutinti ir teigti, kad ekonomika yra silpna, tačiau augantys einamosios sąskaitos deficito mastai gali sukelti neigiamas pasekmes šalies ekonomikos augimui. Pripažįstama, jog augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šalies ekonomikos augimui gali paaiškinti skirtingos jį lėmusios priežastys. Tai lėmė, kad paskutiniame dešimtmetyje augančio šalių einamosios sąskaitos deficito ir jo rizikingumo vertinimo problema tapo aktualiu ekonominių ir politinių diskusijų objektu. Disertaciniame darbe apibrėžiama augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumo šaliai samprata ir šios problemos vertinimo poreikis. Išskiriami einamosios sąskaitos deficito augimą šalyje lemiantys ir jo rizikingumą šaliai aiškinantys veiksniai. Apibendrinami atlikti einamosios sąskaitos deficito vertinimo moksliniai tyrimai, įvertinti jų metodologiniai aspektai ir ribotumai. Parengtas modelis, kuris leidžia įvertinti augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančius veiksnius ekonomikos augimo sulėtėjimo požiūriu. Atliktas veiksnių, lemiančių augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai, vertinimas ekonomikos augimo sulėtėjimą (ne)patiriančių šalių grupėse. [...].

ENDue to increasingly intensive trade and reallocation of financial resources, when the countries are becoming more integrated, current account deficit was growing intensively. In separate countries its average annual amounts of current account deficit evaluating the last decade reached the level of 20% from GDP or even more. In the course of countries’ integration into the world market, not only the problem of growing current account deficit becomes especially important but also the evaluation of its risk with regard to economic growth. The current account deficit cannot be made absolute and we cannot state that economy is weak, but the growing extents of current account deficit might cause negative consequences for the economic growth. It is acknowledged that the risk of growing current account deficit to national economic growth might be explained by different reasons that have conditioned it. The mentioned circumstances have determined that the problem of growing current account deficit of the countries in the last decade and evaluation of its risk became a significant object of economic and political discussions. In the dissertation the conception of the risk of growing current account deficit to the country and the need of the evaluation of existing problem is defined. The factors that determine growing current account deficit and its risk to the country are singled out. The scientific research of the evaluation of current account deficit was carried out and methodological aspects and restrictions were evaluated. Substantiated a model, which allows evaluating the risk of growing current account deficit to the country in the aspect slowdown of economic growth. The evaluation of the factors determining the risk of growing current account deficit to the country was performed in the groups of countries that experience economical slowdown and the ones that do not encounter it. [...].

ISBN:
9789955128748
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73921
Updated:
2022-02-24 10:05:10
Metrics:
Views: 2
Export: