Jazygai, jutungai, jotvingiai: kariai raiteliai nuo Meotidės iki Dunojaus : keli štrichai jotvingių genezės klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jazygai, jutungai, jotvingiai: kariai raiteliai nuo Meotidės iki Dunojaus: keli štrichai jotvingių genezės klausimu
Alternative Title:
The Jazyges, the Yuthungi, the Yotvings: warriors-riders occupying the areas from the Maeotis to the Danube: on the origin of the Yotvings
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 2, p. 7-11
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – jazygų, jaksamatų, jutungų genčių, kurių etninė priklausomybė Antikos autorių nurodoma, kaip sarmatiška, germaniška ar nenurodoma apskritai, galimos sąsajos su pietine baltų gentimi jotvingiais, nuo X a. žinomais iš rusų ir lenkų kronikų. Straipsnis tęsia getų ir jotvingių genezės ir bendrumo analizę, pradėtą dar Jono Basanavičiaus, o dar anksčiau – Motiejaus Strijkowskio.Dėmesys koncentruojamas į pačius jotvingius kaip atskirą gentį ir jos galimą kilmę iš Pietų Pajuodjūrio. Straipsnio tikslas – nustatyti, ar jazygų bei jaksamatų gentys, iš kurių gyventų teritorijų jazygai I a. pirmoje pusėje migravo į Vakarų pusę link Romos imperijos pasienio Dunojaus vidurupyje, gali būti siejamos su pietų baltų gentimi jotvingiais ir ar jungiamąja grandimi šiame galimame procese negalėjo būti jutungai, Romos imperiją dažniausiai puldinėję iš Recijos provincijos Padunojyje ir 430 m. dingę iš Vakarų Europos metraščių rašytojų bei istorikų akiračio.Straipsnio metodas – istorinis lyginamasis.Apibendrinant autorius daro išvadą, kad visų paminėtų genčių siejimas su jotvingiais turi pagrindą, tačiau nieko tikresnio pasakyti negalima apie tikėtiną, tačiau neįrodomą grandinę jazygai-jutungai-jotvingiai, t. y. negalima aiškiai pasakyti, ar jutungai buvo tie patys jazygai.Reikšminiai žodžiai: Jazygai; Jutungai; Jotvingiai; Jotvingių kilmės genezė; The Jazyges; The Yuthungi; The Yotvings; The origin of the Yotvings.

ENThe subject of the article is a possible link between Yasyges, Jaxamates, and Utunges tribes (the Antiquity authors indicate their ethnic dependence as Germanic or does not indicate at all) with southern Baltic tribe Yotvingians, known from the 5th century from the Russian and Polish chronicles. The article continues the genesis and commonness analysis of the Getae and Yotvingians. Maciej Stryjkowski started this analysis. Jonas Basanavičius continued it. The attention is concentrated on the Yotvingians as a separate tribe and the possible its origin from the South Pajuodjūris. The aim of the article is to find out if Yasyges and Jaxamates tribes can be related to the southern Baltic tribe Yotvingians, (Yasyges migrated from their territories in the early 1st century to the Western part towards the frontier of Roman Empire), and if Utunges could have been a bridge in this possible process. Utunges harried Roman Empire mostly from Racial region. This tribe disappeared from scope of the Western Europe chronicle writers and historians in the year 430. The method of the article is historical and comparative. When generalizing, the author makes a conclusion that relation of the mentioned tribes with Yotvingians has a basis. However, nothing more precise that could be said about the probable but indefensible chain Yasyges-Utunges-Yotvingians. It is not clear whether Utunges were the same as Yasyges.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7390
Updated:
2018-12-17 10:58:39
Metrics:
Views: 65    Downloads: 13
Export: