Tikėjimai Mėnulio poveikiu: archajiškojo kalendoriaus reliktai?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikėjimai Mėnulio poveikiu: archajiškojo kalendoriaus reliktai?
Alternative Title:
Are the beliefs in the influential power of the Moon the relics of the ancient calendar?
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 1, p. 15-19
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, apibendrinus per pastaruosius dešimtmečius surinktą nemažą masyvą atsakymų (per 500) į apklausos anketą, skirtą žemdirbystės papročių ryšio su astronominiais reiškiniais ( Mėnulio fazių kaita) tyrinėjimui, pateikiama jų semantinė klasifikacija. Mėnulio fazių įtakos agrokultūrai žinios priskiriamos etnožinijos sričiai, nes tikėtinas jų objektyvus pobūdis. Tikėjimai Mėnulio poveikiu žmogaus gyvenimo įvykiams priskiriami similinei magijai; kartu tai yra įsišaknijusio lietuvių etninėje kultūroje paralelizmo tarp gamtos reiškinių ir žmogaus gyvenimo įvykių išraiška. Nors archajiškąjį Mėnulio kalendorių baltų gyvenamose platumose (vidutinio klimato juostoje) įsivyravus žemdirbystei turėjo pakeisti Saulės kalendorius, jo reliktai išliko, tapę praktinės etnožinijos dalimi bei tikėjimais. Analizė parodė, kad Mėnulio kalendoriaus paveldu galima laikyti tokius dalykus. Pirma, labai paplitusius tikėjimus nakties dangaus šviesulio įtaka metafiziniams reiškiniams; tai priskirtina su šiuo kalendoriumi susijusių senosios baltų religijos ritualų atminčiai. Antra, Mėnulio mitologizavimą, ypač išryškėjantį jo neomenijos pasveikinimo formulėse. Trečia, įvairiuose etnokultūros reiškiniuose pasikartojančią trejų devynerių formulę bei skaičių 3, 6, 9, 40 seką, kuri sudaro archajiškojo mėnesio ir metų skaičiavimo algoritmą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tikėjimas; Mėnulis; Kalendorius; Beliefs; Moon; Calendar.

ENThis article is devoted to the research of relationship of agricultural customs and astronomical expressions (the change of the moon‘s phases), summarising a large array of answers (over 500) to a questionnaire that were collected over the last few decades. A semantic classification of these answers is also provided in the article. Knowledge of the influence of the moon‘s phases on agriculture is attributed to the field of ethnic knowledge, because of its likely objective nature. Beliefs in the influence of the moon on events of a person‘s life are attributed to magic; at the same time it is also an expression of a parallelism between expressions of nature and the events of a person‘s life that have rooted themselves in Lithuanian ethnic culture. Though the archaic lunar calendar in the latitudes where the Balts were living (in the temperate climate zone) that dominated agriculture should have been replaced by the sun calendar, its relics remained, becoming a part of practical ethnic knowledge and beliefs. The analysis showed that such things can be considered to be the legacy of the lunar calendar. First of all, the widespread beliefs of the influence of the night sky‘s heavenly bodies on metaphysical expressions; this is attributable to the memory of rituals of the old Baltic religion linked with this calendar. Second of all, the mythologisation of the moon, especially revealing itself in the formulas welcoming its neomenia. Third of all, the three nines formula that repeats in various ethnocultural phenomena as does the number sequence 3, 6, 9, 40, which comprises the archaic lunar and year counting algorithm.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
  • Kalendoriniai papročiai Adutiškio apylinkėse / Libertas Klimka, Irena Seliukaitė. Adutiškio kraštas / redakcinė kolegija: Irena Seliukaitė (pirmininkė), Violeta Balčiūnienė (sudarytoja). Vilnius: Diemedis, 2003. P. 402-417.
  • Prekyba ir prekybos keliai / Arvydas Malonaitis. Lietuva iki Mindaugo / sudarytojai Eugenijus Jovaiša ir Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. P. 293-306.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7386
Updated:
2018-12-17 10:58:38
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: