Adaptacijos sutrikimo struktūra ir rizikos veiksniai Lietuvos populiacijoje disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adaptacijos sutrikimo struktūra ir rizikos veiksniai Lietuvos populiacijoje: disertacija
Alternative Title:
Structure and risk factors of adjustment disorder in Lithuanian population
Publication Data:
Vilnius, 2017.
Pages:
1 pdf (119 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2012-2017 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2017. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Adaptacijos sutrikimas; Stresas; TLK-11; Rizikos veiksniai; Psichodiagnostika; Adjustment disorder; Stress,; ICD-11; Risk factors; Psychodiagnostics.
Keywords:
LT
Psichikos sveikata / Mental health; Rizikos veiksniai; Stresas; Sutrikimai / Disorders.
EN
Adjustment disorder; ICD-11; Psychodiagnostics; Risk factors; Stress,.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas buvo įvertinti Lietuvos populiacijos stresinę ir trauminę patirtį, atlikti adaptacijos sutrikimo struktūros analizę bei nustatyti šio sutrikimo rizikos veiksnius. Adaptacijos sutrikimo struktūros analizė buvo atlikta remiantis naujausiais siūlymais, pateiktais Tarptautinės ligų klasifikacijos 11-ajam leidimui (TLK-11). Tyrimo dalyviai pildė klausimynus, skirtus įvertinti jų stresines ir traumines patirtis, adaptacijos sutrikimo simptomus ir potrauminio streso sutrikimo simptomus. Skerspjūvio tyrime dalyvavo 831 bendrosios populiacijos tyrimo dalyvis. Adaptacijos sutrikimo struktūros analizei buvo atlikta patvirtinamoji faktorių analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma Lietuvos gyventojų patyrė bent vieną stresorių per pastaruosius dvejus metus. Duomenų analizė taip pat patvirtino dviejų faktorių adaptacijos sutrikimo struktūrą, atitinkančią pateiktus siūlymus TLK-11. Nustatyti adaptacijos sutrikimo rizikos veiksniai buvo ilgalaikiai stresoriai, susiję su sveikatos sutrikimais, potrauminio streso sutrikimo invazijos simptomai ir demografiniai veiksniai (moteriška lytis ir žemesnis išsilavinimas).

ENThe aim of this dissertation was to analyze the prevalence of stressors and traumatic events, the structure of adjustment disorder, and identify risk factors of adjustment disorder in the general population in Lithuania. Analysis of adjustment disorder in this study was based on the proposals for the upcoming ICD-11. Self-report measures were used to measure stressful experiences, adjustment disorder symptoms, and posttraumatic stress symptoms. In total 831 adults from the general population participated in this cross-sectional study. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used for analysis of adjustment disorder structure. Study results revealed that the majority of the Lithuanian general population experienced at least one stressful life event during the last two years. Analysis supported the two-factor adjustment disorder structure as it was proposed for the ICD-11 definition. Several risk factors of adjustment disorder, including exposure to chronic stressors, intrusion symptoms of posttraumatic stress disorder, and sociodemographic factors (female gender and lower education) were identified.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73845
Updated:
2022-01-19 14:27:37
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: