Federalist Plans in Central and Eastern Europe and the Question of the Baltic States in the Context of Polish Politics during World War II

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Federalist Plans in Central and Eastern Europe and the Question of the Baltic States in the Context of Polish Politics during World War II
Alternative Title:
Federaciniai planai Vidurio Rytų Europoje ir Baltijos valstybių klausimas Antrojo Pasaulinio karo metu Lenkijos politikos kontekste
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2006, vol. 9 : 2004, p. 19-33
Keywords:
LT
Vidurio ir Rytų Europa; Baltijos šalys (Baltic states); Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Emigrantinės vyriausybės.
EN
Central and Eastern Europe; Baltic States; Second World War; Governments in exile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vidurio Rytų Europos (VRE) federacijos planai Antrojo pasaulinio karo metais. Planų įgyvendinimo linkme aktyviai veikė Lenkijos emigrantinė vyriausybė ir jos partnerė Čekoslovakijos emigracinė vyriausybė. VRE federacija turėjo būti kaip eventuali atsvara Stalino planams susovietinti Europą iki Lamanšo arba iki Elbės ir Adrijos. Taip pat VRE vienijimas galėjo būti alternatyva Hitlerio „Naujajai Europai“, kurios branduolį sudarė Vokietijos – Italijos ašis, prie jos prisidėtų Vichy Prancūzija bei Franko Ispanija, o ją turėjo paremti Balkanų šalys ir galbūt JAV. Taip pasaulis būtų padalytas į tris polius: vokiškąjį, apimantį Europą, anglosaksiškąjį, apimantį Ameriką ir Britų imperiją, bei Japonijos Aziją. Lenkijai, kaip ir visai VRE regionui, tai būtų reiškę permanentinę nelaisvę.

ENThe article discusses the plans of the Central and Eastern European federation during the years of WW2. The implementation of the plans had an active effect on the Polish emigrating government and its partner, the Czechoslovakian emigrating government. The Federation should have been like a counterweight to Stalin’s plans to Sovietise Europe up to the English Channel or up the Elbe and Adriatic. It could also have been an alternative to Hitler’s ‘New Europe’, the main body of which was Germany – Italy axis with the addition of Vichy France and Franco’s Spain and should have supported the Balkan countries and possibly the USA. Thus, the world would have been divided into three poles: German, including Europe; Anglo-Saxon, including America and the British Empire; and Japan’s Asia. To Poland, along with the rest of the Federation region, this would have meant permanent captivity.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
The status and the future of Baltic states and Romania in the strategy of Western allies in the early years of the Second World War : a comparative view / Ramojus Kraujelis. Revista română de studii baltice şi nordice. 2010, vol. 2, issue 1, p. 93-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7381
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 9
Export: