Europos Bendrijos darbo teisės įtaka Lietuvos darbo teisei

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Bendrijos darbo teisės įtaka Lietuvos darbo teisei
Alternative Title:
Impact of European Community labour law on Lithuanian labour law
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje iškėlė itin daug iššūkių nacionalinei darbo teisei, todėl autorius straipsnyje siekia ne išsamiai aptarti atskirą kurią Lietuvos ir Europos Bendrijos teisės suderinamumo problemą, tačiau giliau pažvelgti į struktūrines nacionalinės teisės parengimo narystei problemas, jas pailiustruodamas nacionalinės teisės ir praktikos pavyzdžiais. Pabrėžęs, kad būtinybė suderinti darbo teisės normas su Europos Bendrijos teise tapo aktualia tik galutiniame darbo teisės reformos etape, autorius bando atsakyti į klausimą, kiek tai įtakojo darbo teisės aktų turinį. Vertindamas Europos Bendrijos darbo teisės įtakos Lietuvos darbo teisei įtaką, autorius pirmiausia išskyrė dažnai pamirštamus ekonominius Bendrijos teisės įgyvendinimo aspektus. Pabrėžęs, kad bendrojoje rinkoje esanti aštri valstybių narių ekonominė konkurencija lems ir konkurenciją tarp nacionalinių darbo teisės nuostatų, kurios patirs liberalizavimo spaudimą. Be to, abejojama, ar valstybė yra pasvėrusi konkrečių Europos Bendrijos darbo teisės nuostatų įgyvendinimo kaštus. Tarp teisinių aspektų straipsnyje analizuojami teisinės sistemos pasirengimo praktiškai taikyti Bendrijos teisę klausimai, taip pat tokie nacionalinei darbo teisei kylantys iššūkiai kaip būtinybė nepažeisti per ilgus metus susiformavusios darbo teisės sistemos pamatų, nacionalinės darbo teisės nuostatų interpretacijos galimybės ir ribos, Bendrijos teisės normų efektyvumo problema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos bendrijos darbo teisė; Darbo kodeksas; Europe Communion labour law; Labour code.

ENArticle 48 of the Constitution of the Republic of Lithuania foresees that each human being may freely choose a job or business and the state has the obligation to ensure the human being’s right to choose a job, i. e., create each and every condition for preparation to engage in the desired and available job, in order to employ oneself and retain the labour relations. However, upon analyzing the situation in Lithuania, one may notice that, upon opening the borders of the European Union, more and more people go to search for jobs to other countries and the state faces the task to implement such active policy of employment and development of human resources, which would ensure that each person of our country, who wishes and is able to work, is able to find a job in his/her motherland. The article analyzes the following: the state employment encouragement tools, used for employment of socially vulnerable persons, the possibility to work in appropriate, safe and healthy working conditions, the right to receive proper remuneration for the labour, the right to have rest and free time and paid vacation each year, the right to join organizations and participate in collective negotiations, collective disputes (strikes) and their meaning, the institutional protection of the rights of employees. Upon analyzing each subject, the following recommendations are suggested at the end of the article: the circle of the socially vulnerable persons must be detailed, more attention should be dedicated to the information, consulting, training and professional orientation programmes; the illegal labour, which acquires different forms, must be abolished, more attention should be dedicated to the execution of employers’ obligations; it is necessary to make the status of labour councils and trade unions equal and join the databases of the corresponding control institutions.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/737
Updated:
2017-07-03 13:37:42
Metrics:
Views: 27
Export: