Between religious law and practice : the role of Jewish communities in the development of town's economy in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th centuries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Between religious law and practice: the role of Jewish communities in the development of town's economy in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th centuries
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Ekonominis vystymasis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Prekyba; Privatūs miestai; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Teisė; Žydai / Jews.
EN
Jewish economic activity; Law; Lithuanian XVI-XVIII c. history; The 17th and 18th Centuries; The economic development; The Great Duchy of Lithuania; The Jewish Communities; The Private Towns; The Radziwill family; The; Towns; Trade.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas žydų bendruomenių vaidmuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) privačių miestų ekonominėje raidoje XVII–XVIII a. XVIII a. II pusėje apie 50 procentų visų LDK žydų gyveno privačiuose miestuose. Radvilos buvo viena įtakingiausių ir turtingiausių LDK didikų giminių, jų valdomuose privačiuose miestuose, - dalis jų buvo reikšmingi prekybos centrai, - gyveno daugiau 10 procentų visų LDK žydų. Žydų bendruomenės poveikis privataus miesto ekonominei raidai vertinamas iš teisinės perspektyvos. Žydų religiniai autoritetai stipriai veikė jų ekonominį aktyvumą. Religinė teisė draudė bendradarbiavimą su krikščionimis, tačiau žydai ne visuomet šių draudimų laikėsi. Žydų ekonominė veikla apibrėžta pagal privilegijos žydams nuostatas bei miesto teisę. Teisinis reguliavimas tarp krikščionių ir žydų būtent privačiuose miestuose buvo mažiau svarbus, tai lėmė reikšmingą žydų poveikį miesto ekonominei politikai, neretai žydų ir krikščionių ekonominė veikla buvo skatinama tais pačiais būdais arba su nežymiais teisinio reguliavimo skirtumais. Ypač ekonominių krizių akivaizdoje žydai buvo drąsinami ir skatinami įsikurti privačiuose miestuose. Aptariami Radvilų valdytų Slucko, Nesvyžiaus, Biržų, Kėdainių, Klecko ir kt. miestų atvejai. XVII a. I pusėje žydų skaitlingumas privačiuose miestuose nebuvo didelis, demografinė situacija keitėsi XVII a. II p. – XVIII a. Žydai turėjo prekybos, alkoholio gamybos ir nuomos paslaugų monopolį, kartu su krikščionių amatais tai garantavo miestų ekonominę plėtrą. Žydai dominavo LDK privačių miestų ekonominėje veikloje, monopolizavo išorinę ir vidinę prekybą, tačiau tarptautinėje prekyboje dominavo krikščionys.

ISBN:
9788866551232
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73649
Updated:
2022-01-19 06:22:47
Metrics:
Views: 8
Export: