Jonas Aistis: apie literatūrą ir laiką : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Aistis: apie literatūrą ir laiką: recenzija
Alternative Title:
Jonas Aistis: about literature and time
In the Journal:
Literatūra ir menas. 2006, Nr. 31, p. 5-18
Recenzuojama knyga: Raštai / Jonas Aistis. [T.] 3, Šiapus ir anapus ; Literatūros temomis / [redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis] . 2004 695 p
Keywords:
LT
Jonas Aistis. Raštai. T. 3.
Summary / Abstract:

LT2004 m. JAV Ateities literatūros fondas išleido trečią Jono Aisčio „Raštų“ tomą, kurį spaudai parengė profesorė Viktorija Skrupskelytė ir poeto žmona Aldona Grajauskaitė-Aistienė. „Raštų“ trečio tomo rengimo odisėją buvo pradėjęs rašytojas Antanas Vaičiulaitis, jam mirus tęsė poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas – leidinyje niliūniškai pasikartoja poskyrio pavadinimas „Temos ir variacijos“... Gaila, kad rengėjai neieškojo originalesnės knygos sudarymo formos – ji be galo primena A. Nykos-Niliūno knygos „Temos ir variacijos“ struktūrą. Jono Aisčio „Raštų“ trečią tomą sudaro du dideli skyriai: „Šiapus ir anapus“ ir „Literatūros temomis“. Eseistiniai, proginiai ir studijiniai straipsniai, recenzijos, anotacijos Jono Aisčio rašyti 1934–1974 m., vieni jų publikuoti ankstesniuose poeto rinkiniuose, spaudoje, kiti – ne Jono Aisčio įsitikinimu, eseistinį rinkinį „Šiapus ir anapus“ sudaro aktualumo nepraradę spaudoje skelbti straipsniai. Eseistas straipsnius mažai keitęs ir pavadinęs „tremties ar emigracijos svajų ir potroškių“ kronikų nuotrupomis. Ši knyga – ankstesnių Jono Aisčio eseistinių apmąstymų literatūros, kultūros, politikos, istorijos temomis tąsa. Skyriaus „Literatūros temomis“ poskyryje „Atvaizdai“ J. Aistis pateikia daug lietuvių rašytojų – Vinco Krėvės-Mickevičiaus, Jono Kmitos, Bernardo Brazdžionio, Stasio Santvaro, Kristijono Donelaičio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jurgio Baltrušaičio, Juozo Tumo-Vaižganto – įsimintinų portretų. Poskyryje „Knygų vertinimai“ atsiskleidžia Aisčio, kaip recenzento, reiklumas, puiki literatūrinė nuovoka ir vertinimo kriterijai.Reikšminiai žodžiai: Kritika; Eseistika; Portretas; Asmenybė; Jonas Aistis; Selected works; Critique; Essay; Portrait; Personality.

ENIn 2004 the Lithuanian “Future Literature Fund” of USA published the third volume of Jonas Aistis’ Collected Works, which were prepared for publication by Professor Victoria Skrupskelytė and the poet’s wife, Aldona Grajauskaitė-Aistienė. Preparation for publication of the third volume began with writer Antanas Vaičiulaitis, and it was continued after his death by poet Alfonsas Nyka-Niliūnas – whose trademark was the inclusion of many sub-sections on Themes and Variations. It is a pity that the editors did not come up with a more original format for the book. It very much resembles the format of A. Nyka-Niliūnas’ book Themes and Variations. The volume consists of two large sections: “This Way and That Way” and “Literary Themes”. Jonas Aistis wanted the section “This Way and That Way” to include published newspaper articles that were still of current interest. The essayist did not change the articles much, and he called them fragments of the chronicle of “dreams and yearnings of exile or emigration“. This book is a continuation of Jonas Aistis’ earlier essays on literature, culture, politics and history. In the section “Literary Themes”, there are some literary portraits by J. Aistis of such Lithuanian writers as Vincas Krėvė-Mickevičius, Jonas Kmitas, Bernardas Brazdžionis, Stasys Santvaras, Kristijonas Donelaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Jurgis Baltrušaitis, Juozas Tumas-Vaižgantas. The sub-section Book Reviews reveals Aistis as a book reviewer: his attention to detail and fine literary sense and his evaluation criteria.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7363
Updated:
2022-05-10 17:45:15
Metrics:
Views: 59
Export: