Būsimųjų profesionalų atsakokymės ugdymas(is) universitete : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų profesionalų atsakokymės ugdymas(is) universitete: disertacija
Alternative Title:
Responsibility education of future professionals at the university
Publication Data:
Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2017.
Pages:
243 p
Notes:
Disertacija rengta 2008-2013 m. ir 2016-2017 m. Kauno technologijos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2017. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Profesionalas; Atsakomybė; Ugdymas(is); Universitetas; Professional; Responsibility; Education; University.
Keywords:
LT
Atsakomybė; Profesionalas; Ugdymas / Education; Universitetai / Universities.
EN
Professional; Responsibility.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – atskleisti būsimųjų profesionalų atsakomybės ugdymą(si) universitete. Išanalizavus profesionalo ir atsakomybės sampratas bei būsimųjų profesionalų ugdymo(si) universitete teorinius aspektus, sukurtas būsimųjų profesionalų atsakomybės ugdymo(si) universitete teorinis modelis (BPAUU), apimantis bendrojo atsakomybės ugdymo(si) edukacinius veiksnius mikroaplinkoje, atsakomybės ugdymą(si) studijų procese, būsimojo profesionalo atsakomybės raišką. Empiriniam tyrimui atlikti pasirinkta mišrių tyrimų strategija, derinami kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai. Atliktas empirinis tyrimas įgalino konkretizuoti būsimųjų profesionalų atsakomybės ugdymo(si) universitete modelį, detalizuojant dėstytojo asmenines savybes ir studijų metodus, kurie padeda studentams ugdytis teisinę atsakomybę ir socialinį atsakingumą. Studijų procesas papildytas studentų praktine veikla ir veikla po paskaitų. Būsimųjų profesionalų atsakomybės raiška modelyje papildyta elgesiu kritinėse situacijose, piliečio ir profesionalo atsakomybės suvokimu. Gauti rezultatai gali pasitarnauti būsimųjų profesionalų teisinės atsakomybės ir socialinio atsakingumo ugdymui universitete. Rezultatai taip pat gali būti panaudoti tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktus, analizuojant kvalifikacinių gebėjimų pakankamumą vykdant socialiai jautrių profesijų atstovų vaidmenis, profesijos pasirinkimo motyvaciją, profesionalus supančią aplinką ir jų atsakomybę.

ISBN:
9786090213124
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73550
Updated:
2022-02-24 10:06:16
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: