Lobizmo metodų klasifikacijos palyginamoji analizė Lietuvos ir ES teisės aktuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lobizmo metodų klasifikacijos palyginamoji analizė Lietuvos ir ES teisės aktuose
Alternative Title:
Comparative analysis of classification lobbying methods in Lithuania and EU law
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2016, 16, p. 205-219
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Formavimas; Interesų grupių veikla; Interesų grupės teisėkūroje; Lobistinė technika; Lobistinė veikla; Lobistų elgsena; Lobizmas; Teisėkūros proceso; Teisėkūros proceso formavimas; Lobbying; Lobbying activity; Lobbying behavior; Lobbying techniques; Process; The activities of lobbyists; The formation of the legislative.
Keywords:
LT
Formavimas; Interesų grupės teisėkūroje; Interesų grupių veikla; Lobistinė technika; Lobistinė veikla; Lobistų elgsena; Lobizmas; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
EN
activities of lobbyists; formation of the legislative; Lobbying activity; Lobbying behavior; Lobbying techniques; Lobbying; Process.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ir apžvelgiama mokslinė literatūra, Europos Sąjungos, užsienio šalių ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys lobistinio reiškio konceptą. Straipsnyje išryškinami interesų grupių naudojami metodai teisėkūros procese ir pateikiama lobizmo metodų, įtakojančių teisėkūrą, tipologinė klasifikacija, kadangi nėra vieningos tiek teisės, politologijos mokslų teoretikų, tiek politikų dėl lobizmo, kaip socialinio reiškinio traktuotės, o visuomenėje neretai yra suvokiamas kaip negatyvus reiškinys. Juolab, kad Lietuvos Respublikos Seime šiuo metu yra užregistruotas lobistinės veiklos įstatymo projektas , kurio nuostatos visuomenės tarpe sukelia kontraversiškas diskusijas. Analizės išvadose pateikiama autorių nuomonė dėl teisinio reguliavimo tobulinimo lobizmo, lobistinės veiklos srityje, socialinių pokyčių kontekste. [Iš leidinio]

ENThe article provides an overview and analysis of the scientific literature, the European Union, foreign and Lithuanian legal acts regulating lobbying concept. The article highlights methods of lobbying activity, which are used in the legislative process by interest groups, also reveals typological classification of lobbying methods, because it is no clear definition and conception about lobbying as a social phenomenon. Moreover, the Lithuanian Parliament is currently registered the draft law of lobbying activity, which provisions causing controversial discussions in public life. The authors present the conclusions derived from the analysis. [From the publication]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73542
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: