Lietuvos ir kaimyninių šalių lietuvių tautybės paauglių tautinio identiteto raiška ir edukacinės formavimo(si) prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir kaimyninių šalių lietuvių tautybės paauglių tautinio identiteto raiška ir edukacinės formavimo(si) prielaidos: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
Pages:
224 p
Notes:
Disertacija rengta 2012-2016 metais Lietuvos edukologijos universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2016. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tautinė savimonė; Tautinis auklėjimas; Tautiškumas.
EN
Identity (psychology) and adolescence; National education; National self-awareness; Nationality.
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Expression of the national identity of Lithuanian nationality adolescents in Lithuania and neighbouring countries and educational preconditions for its (self-) development. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. 110 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas palyginti Lietuvos ir kaimyninių šalių lietuvių tautybės paauglių tautinio identiteto raišką ir išryškinti jo formavimo(si) edukacines prielaidas. Disertaciniu tyrimu atskleista, kad tautinis identitetas visais minėtais lygmenimis (kognityviniuu, emociniu ir elgesio) yra silpnesnis Lietuvoje gyvenančių mokinių. Stipriausią poveikį paauglių tautinio identiteto formavimui(si) turi asmeniniai veiksniai (lytis); tarp prigimtinių veiksnių didžiausią poveikį daro šeima, kurioje vartojama tik gimtoji kalba; tarp paskirtųjų veiksnių reikšmingiausia yra mokykla, suprantama kaip lietuviškos kultūros dalis. Taip pat išryškėjo atsitiktinių veiksnių (garsių asmenybių istorijų, vietos bendruomenių tautiškų veiklų bei visuomeninių projektų) svarba. Tyrimo duomenys leido išskirti šias paauglių tautinio identiteto edukacines formavimo(si) prielaidas: šeimos ir mokyklos dermė; paauglių autentiško dalyvavimo skatinimas veiklose, susijusiose su gimtąja kalba, etnine kultūra, tautos istorija; selektyvus makroaplinkos poveikis (garsių asmenybių istorijos, visuomeniniai projektai). Ugdymo projekto rezultatai patvirtino, kad virtualioje erdvėje įgyvendinta tautinio ugdymo programa su IX–X klasių lietuvių tautybės mokiniais išryškino statistiškai reikšmingus pokyčius kognityviniame ir emociniame lygmenyse.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73535
Updated:
2022-01-02 10:49:45
Metrics:
Views: 26
Export: