Viešojo sektoriaus inovacijų proceso trikdžių valdymas Lietuvos savivaldybių administracijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus inovacijų proceso trikdžių valdymas Lietuvos savivaldybių administracijose: disertacija
Alternative Title:
Public sector innovation process barriers’ management in Lithuanian municipal administrations
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016.
Pages:
344 p
Notes:
Disertacija rengta 2012-2016 metais Mykolo Romerio universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2016. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Viešasis sektorius; Inovacijos; Savivaldybių administracijos; Public sector; Innovations; Municipal administrations.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Savivaldybių administracijos; Viešasis sektorius.
EN
Municipal administrations; Public sector.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas viešojo sektoriaus inovacijų proceso trikdžių valdymas Lietuvos savivaldybių administracijose. XXI a. globalūs procesai lemia socialinius, ekonominius ir politinius pokyčius, reikalaujančius inovatyvių viešojo sektoriaus sprendimų ir inovacijų procesų įgyvendinimo. Viešojo sektoriaus inovacijų procesus dažnai iškreipia ar stabdo trikdžiai, atsirandantys organizacijos vidaus, politinėje, teisinėje ar su išorės bendradarbiavimu susijusioje aplinkoje. Organizacijų gebėjimai identifikuoti inovacijų proceso trikdžius, parengti ir taikyti tinkamas jų valdymo priemones, lemia inovacijų proceso kokybę bei efektyvumą, todėl trikdžių valdymas įvardijamas kaip viena iš esminių sėkmingo inovacijų proceso sąlygų. Viešojo sektoriaus inovacijų proceso trikdžių valdymo problema reikalauja specialaus, kompleksinio pobūdžio tyrimo, todėl jos sprendimui skiriamas disertacinis darbas. Disertacijoje analizuojamos teorinės viešojo sektoriaus inovacijų proceso trikdžių valdymo nuostatos bei atliekamas inovacijų proceso trikdžių valdymo Lietuvos savivaldybių administracijose tyrimas. Teorinio ir empirinio tyrimo pagrindu parengta inovacijų proceso trikdžių valdymo koncepcija, leidžia identifikuoti inovacijų proceso trikdžius, įvertinti Lietuvos savivaldybių administracijose vyraujančias inovacijų proceso aplinkos sąlygas, numatyti tinkamas trikdžių valdymo priemones ir veiksmus.

ENDissertation analyzes public sector innovation process barriers’ management in Lithuanian municipal administrations. Global processes of the twenty-first century determining social, economic and political changes, require innovative solutions and successful implementation of public sector innovation processes. Public sectors innovation process implementation is often distorted or stopped by barriers resulting from institution’s internal, political, legal or external collaboration related environment. Institution’s ability to identify innovation process barriers and develop as well as apply proper tools of their management, determines innovation process quality and efficiency, thus, barriers management is identified as one of the fundamental conditions for successful innovation process. The problem of innovation process barriers management requires special and complex research, thus this PhD Dissertation is dedicated for this problem solving. Dissertation consists of theoretical reasoning and empirical research, on the basis of which, the concept of public sector innovation process management in Lithuanian municipal administrations is developed. The concept can help to identify innovation process barriers, to evaluate innovation processes favourable environment and to select the most suitable barriers management tools and actions.

ISBN:
9789955198291
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73497
Updated:
2022-01-01 17:19:34
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: