Vilniaus miesto panoramos ir jų kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus miesto panoramos ir jų kaita
Alternative Title:
Vilnius city panoramas and their change
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2006, t. 40, p. 85-98. Vilniaus miesto savitumai
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTMiestų kūrimuisi ir raidai įtakos turi daugelis faktorių, kurių vienas iš svarbiausių – strategiškai patogi gamtinė situacija. Vilniui tai – Neries ir Vilnelės upių santakoje susiformavęs žemas ir platus slėnis, apsuptas natūraliais pušynais apaugusių ganėtinai aukštų kalvų. Straipsnyje apžvelgiama dabartinė Vilniaus miesto raida ir vertinama jai daroma įtaka, taip pat senojo Vilniaus panoramų bei gamtos kitimas jai plečiantis. Atsižvelgiant į Vilniaus istorinio centro, įrašyto į pasaulio paveldo sąrašą, statusą, arčiausiai senamiesčio esančių miesto teritorijų plėtra turėtų būti tik pozityvi ir visapusiškai pagrįsta. Tačiau tose teritorijose dažnai atsiranda pastatų grupių ir atskirų pastatų, kurie esti nepageidaujami akcentai miesto panoramoje. Šiuo metu vyrauja tendencijos statyti (dažnai abejotinose vietose) daugiaaukščius pastatus nesirūpinant, kaip jie atrodys Vilniaus miesto panoramoje. Panašiai yra ir su individualiais gyvenamaisiais namais, kurie dažniausiai būdami abejotinos architektūrinės kokybės, nevaržomai lipa į miesto slėnį supančias kalvas, naikindami vieną iš pagrindinių Vilniaus miesto savitumo bruožų – gamtinę aplinką. Keičiasi ne tik Vilniaus centras ir buvę priemiesčiai, keičiasi ir senamiestis. Miestas primena rezervatą, kuriame teoriškai draudžiama ką nors keisti, tvarkyti ar prižiūrėti, tačiau jame praktiškai egzistuoja „laisva ekonominė zona“, kur viskas perkama ir parduodama.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Panorama; Senamiestis (Vilnius, Lietuva); Vilniaus miesto raida; Kaita; Daugiaaukščiai pastatai Neries pakarantėje; Užstatymo pobūdis.

ENMany factors influence creation and evolution of cities, one of the most important among these is – strategically comfortable natural location. For Vilnius it is constituted by low and wide valley formed at the junction of Neris and Vilnelė rivers, surrounded by natural, relatively high, hills covered in natural pine trees. The article reviews contemporary evolution of Vilnius city and evaluates its influences, also, changes of old Vilnius panorama and change in the natural surroundings as it expands. Taking into account the status of Vilnius historical center, included in the list of the World Heritage list, development of city territories lying in the vicinity of the Old Town should be only positive and thoroughly justified. However, these territories are often interrupted by groups of buildings or individual buildings, which constitute unwelcome emphasis in the city panorama. Currently, there is a dominant trend to build (often, in dubious places) multi-storey buildings with no regard to how they will look in Vilnius city panorama. Similar situation is found in the case of individual residential houses, which often are of doubtful architectural quality and climb unchecked onto hills surrounding the city valley, simultaneously destroying one the main features constituting unique Vilnius character – natural surroundings. Not only Vilnius center and its suburbs are undergoing changes, the Old Town also changes. The city reminds a protected territory, where – in theory – it is forbidden to change, manage, or maintain things, but in practice, there is a “free economic zone”, where everything is sold and bought.

ISBN:
9955624558
ISSN:
1392-0316
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7349
Updated:
2018-12-17 11:50:11
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: