Europos Sąjungos direktyvų veikimas : teisinio saugumo principo užtikrinimo aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos direktyvų veikimas: teisinio saugumo principo užtikrinimo aspektai: disertacija
Alternative Title:
Effect of European Union directives: aspects of ensuring the principle of legal certainty
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016.
Pages:
247 p
Notes:
Disertacija rengta 2013-2016 metais Mykolo Romerio universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2016. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos teisė; Teisinis saugumas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (Court of Justice of the European Union); European Union directives; Legal certainty; Court of Justice of the European Union.
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Teisinis saugumas; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTAutorė disertacijoje „Europos Sąjungos direktyvų veikimas: teisinio saugumo principo užtikrinimo aspektai“ tiria Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuluotas ES direktyvų veikimo doktrinas, identifikuoja jų taikymo problemas nacionaliniame teisminiame procese, teikia siūlymus dėl alternatyvaus direktyvų veikimo reglamentavimo. Disertacijoje atliekamas tyrimas dėl direktyvų veikimo taisyklių atitikimo teisinio saugumo formaliajam (numatomumo) ir materialiajam (priimtinumo) aspektams. Disertacijoje autorė atlieka taip pat vertinamą dėl Lietuvos civilinio proceso ir administracinio proceso normų, reikšmingų direktyvų veiksmingumui užtikrinti nacionaliniame teisme, atitikimo teisinio saugumo principui. Nustačius, kad dėl galiojančio teisinio reglamentavimo gali būti pažeistas teisinio saugumo principas, autorė teikia siūlymus dėl jo tobulinimo. Siekiant nustatyti, ar direktyvų veiksmingumas užtikrinamas nacionaliniame teisminiame procese, disertacijoje analizuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika taikant ES direktyvų veikimo taisykles.

ENThe author of the dissertation “Effect of the European Union Directives: Aspects of Ensuring the Principle of Legal Certainty” analyses the doctrines of the effect of EU directives formulated by the Court of Justice of the European Union, identifies problems of their application in national court proceedings and provides suggestions regarding alternative regulation of the effect of directives. The research analyses the compliance of the rules on the effect of EU directives with the formal (predictability) and material (acceptability) aspects of legal certainty. The author carries out also an evaluation of the compliance of the norms of the Lithuanian civil and administrative procedure that are significant for ensuring the effectiveness of directives in national courts with the principle of legal certainty. The author arrives at a conclusion that the existing legal regulation may cause violations of the principle of legal certainty and provides suggestions for its improvement. In order to find out whether the effectiveness of the directives is ensured in national court proceedings, the case-law of the Supreme Court of Lithuania and the Supreme Administrative Court of Lithuania in applying the rules of the effect of EU directives is investigated. [From the publication]

ISBN:
9789955198116; 9789955198109 (elektroninis)
Subject:
Related Publications:
The Constitutional principle of legal certainty in Lithuania: a few issues of tax legislation / Ingrida Steponavičienė. International Comparative Jurisprudence. 2020, Vol. 6, no. 1, p. 28-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73434
Updated:
2022-01-27 17:01:34
Metrics:
Views: 17    Downloads: 10
Export: