Vilniaus urbanistikos savitumas Europos Sąjungos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus urbanistikos savitumas Europos Sąjungos kontekste
Alternative Title:
Vilnius urban originality in the context of European Union
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2006, t. 40, p. 17-28. Vilniaus miesto savitumai
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis ES naujų narių rytų ir vidurio Europos miestų urbanistinės situacijos apžvalga, kuri apibendrinta vadovaujantis 2004 m. spalio 13 – 14 d. Berlyne vykusios konferencijos „Miestai transformacijoje – nauji ES nariai ir jų urbanistinės darbotvarkės“ medžiaga ir Vilniaus miesto planavimo bei įgyvendinimo praktika, apžvelgiami miesto urbanistikos savitumai, tendencijos ir ateities uždaviniai. Autorė nurodo, kad vidurio ir rytų Europos miestai XX a. išgyveno du radikalius socialinius, ekonominius, politinius posūkius: socializmo (didelių urbanistinių struktūrų kūrimas laisvoje teritorijoje, miegamųjų rajonų atsiradimas, nacionalizacija sunaikino smulkųjį verslą) ir po aksominių revoliucijų (daugelis miestų paveldo simbolių tapo komercializuoti, yra pastatų savininkai, bet dėl turto kainos nyksta būtai, nepakankama naujos architektūros kokybė, naujos architektūros istorinėje aplinkoje problematika). Dabartinė Vilniaus sėkmė priklauso ne tik nuo pastarųjų metų pokyčių, bet ir nuo to, kad istorijos tėkmėje miestas išliko sostine. Dabarties Vilnių ženklina atgaivintas Senamiestis, naujas centras su aukštybiniais pastatais dešiniajame Neries krante (Konstitucijos prospektas), kuriame žinių ekonomikos branduoliai, naujos darbo vietos moderniuose miesto verslo, pramogų ir prekybos centruose, gerėjanti aplinkos kokybė ir laisvėjantis žmogus. Kad pasiekti miesto urbanistinę darną, reikia įkurti mokslinį centrą, galinti plačiai analizuoti Lietuvos urbanistiką ir teigti racionalius pasiūlymus dėl jos teisinės bazės ir praktikos tobulinimo.Reikšminiai žodžiai: Urbanistikos savitumas; Vilniaus miesto planavimas; Sutarimai; Bendruomenė; Urban originality; Vilnius city planning; Consenses; Community.

ENMost of urban peculiarities or problems, which seem to exist only for us, actually do exist in other cities too. They are not taken as exceptional and are treated as the product of the process of history or transformations. If you want to estimate your city’s environment objectively, you need a broader view of other’s experience and main tendencies. We have this opportunity by looking at the other cities of Eastern and Central Europe, which had taken the same road before joining the European Union. This article is based on the review of the urban situation in the new member states of the European Union in Eastern and Central Europe. It is generalised according to the conference “Cities in Transformation – new European union members and their Urban Agendas” held in Berlin on the 12th-13th October 2004 and Vilnius city planning and realisation experience. This article touches upon the city’s urban identity, tendencies and the future goals.

ISBN:
9955624558
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7343
Updated:
2018-12-17 11:50:10
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: