Vilniaus miesto savitumas : gamtos ir architektūros darna

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus miesto savitumas: gamtos ir architektūros darna
Alternative Title:
Originality of Vilnius: harmony between environment and architecture
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2006, t. 40, p. 7-16. Vilniaus miesto savitumai
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTAlgimantas Mačiulis išskiria trijų lygių miestų architektūros savitumus: nacionalinius, regioninius ir lokalinius. Vilniaus miesto savitumą autorius suvokia plačiai - nuo miesto istorinės raidos, ją veikiančių socialinių ir ekonominių sąlygų, gamtinės situacijos, jos morfostruktūros, miesto topologinių, hidrologinių, globalinių, dendrologinių ypatumų - iki urbanistinio architektūrinio paveldo, miesto planinės ir erdvinės struktūros, miesto silueto bei panoramų. A. Mačiulio nuomone, pagrindinai faktoriai, lemiantieji Vilniaus miesto savitumą, yra šie: 1) gamtinė morfostruktūra (gamtinių elementų kompoziciniai ypatumai), miesto teritorijos reljefo ypatybės, miesto želdinių sistema; 2) urbanistinė architektūrinė struktūra (architektūros priemonėmis išreikšti miesto kompoziciniai ypatumai), miesto siluetas, panoramos, t. y. žmogaus sukurta miesto aplinkos dalis (antropogeninė struktūra). Tačiau pastaruoju metu pastebimas gamtinės morfostruktūros ir urbanizuotų teritorijų santykio, gamtos ir architektūros darnos pakrikimas. Šią neigiamą tendenciją lemia tai, kad miesto perspektyvinės plėtros problemas spręsti inicijuoja ne specialistai, miesto planuotojai, bet privatūs investitoriai ir su jų interesais susijusi miesto administracija.Reikšminiai žodžiai: Miesto savitumas; Gamtinė morfostruktūra; Antropogeninė struktūra; Reintegracija; Miestovaizdis; Miesto siluetas; Panoramos; Individuality; Natural morphostructure; Anthropogenic environment; View of city; Silhouette of the city; Panoramas; Reintegration.

ENThe Originality of Vilnius is percepted widely - from historical development, situation of the environment, to architectural and town planning heritage, town plan and spatial structure, town silhouette and panoramic views. The main factors causing the originality of Vilnius ARF: 1. The system of green plantations, specific features of environmental elements and, 2. Town planning structure, silhouette, panoramic views. The confrontation between urban territories and environment, also between nature and architecture can be noticed. This negative tendency is caused by the fact, that the problems related to the expansion of the city, are being solved by the private investitors and the administration of the city, but not by the specialists. [From the publication]

ISBN:
9955624558
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7342
Updated:
2018-12-17 11:50:10
Metrics:
Views: 40    Downloads: 4
Export: