Atlygintinos neturtinės žalos dydžio įstatyminio apribojimo problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atlygintinos neturtinės žalos dydžio įstatyminio apribojimo problematika
Alternative Title:
Issues related with statutory restriction of compensation for moral damage
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2015, 13, p. 260-274
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Civilinis ieškinys; Neturtinė žala; Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; Civil action; Criminal procedure; Moral damage; Moral damages; Third party liability insurance.
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Civilinis ieškinys; Draudimas / Insurance; Neturtinė žala; Politinės partijos / Political parties.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama neturtinės žalos, patirtos dėl nusikalstamų veikų, susijusių su kelių eismo saugumu, atlyginimo problematika. Atsižvelgiant į aktualią nacionalinių teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bei nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės normų nuostatas, straipsnyje keliami ir analizuojami klausimai, ar neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiems eismo įvykiuose nacionalinis teisinis reguliavimas atitinka Europos Sąjungos direktyvų nuostatas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, priimant vis daugiau prejudicinių sprendimų dėl neturtinės žalos atlyginimo, kyla diskusinis klausimas, ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo normos, apribojančios neturtinės žalos atlyginimo išmokas, nepažeidžia nukentėjusiųjų nuo eismo įvykių bei kitų draudimo sutarčių subjektų teisių bei teisėtų interesų. Straipsnyje, nacionalinių teismų bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų analizės pagrindu, identifikuojamos pagrindinės šios srities teisino reguliavimo ir praktinio jo taikymo problemos bei pateikiami galimi reglamentavimo tobulinimo pasiūlymai. [Iš leidinio]

ENThere is no doubt that the criminal process is not only meant to identify the circumstances of a criminal offense, offender, impose upon him a punishment, but also to protect the personal interests of the victims of crimes. One of the most important rights guaranteed by the Code of Criminal Procedure of Republic of Lithuania is the victim‘s right to claim for damages suffered by any offense. Typically, persons who has suffered damages of the criminal offenses requires compensation from the offender or his statutory representative, but in some categories the requirement acts are directed to a specific activity unrelated individuals. That is, the obligation to compensate damages is based on the suspect (the accused) and a third party prevailing in contractual relations. One of such offenses is provided in Article 281 (Road traffic safety and vehicle maintenance rules) of Lithuania Criminal Code of Republic of Lithuania. Damages of this criminal act is specific in case of the fact that damages are claimed not only from the offender, but also from the insurance company of the suspect (the accused) who is insured by compulsory vehicle keepers third party liability insurance. These offender and insurance company relations are regulated by the Republic of Lithuania motor third party liability insurance law. The article analyzes the problems of moral damages which is result from the criminal acts related to road safety. In view of the current national courts and the European Union Court of Justice and the national and European Union law provisions, the article analyzes the issues whether moral compensation to victims of traffic accidents in the national legal regulation complies with European Union directives.European Court of Justice making more court decisions on moral compensation arise controversial question whether the Motor Third Party Liability Insurance Act of Republic of Lithuania restricts of the limits of non-pecuniary compensation benefits is without prejudice to victims of traffic accidents and other insurance contracts subjects' rights and legal interests. In Article (by national courts and the European Court of Justice Court’s decision analysis) are identifying the main basis of this regulation, the legal and practical application problems and the possible regulatory improvement. [From the publication]

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73412
Updated:
2018-12-17 14:06:31
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: