Kazimiero vardas Lietuvoje XVII - XVIII a. : kelių parapijų pavyzdžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kazimiero vardas Lietuvoje XVII - XVIII a: kelių parapijų pavyzdžiai
Alternative Title:
  • Casimir's Name in Lithuania in the 17th-18th Centuries: Examples of Several Parishes
  • Name of Casimir in 17th-18th century Lithuania: examples from several parishes
In the Book:
Keywords:
LT
17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Leipalingis; Merkinė; Šiaulėnai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms.
Summary / Abstract:

LTSiekiant nustatyti Kazimiero vardo populiarumą skirtingu laikotarpiu pasirinktas įvairių parapinių bažnyčių metrikinių knygų tyrimas. Straipsnyje apibendrinti statistiniai duomenys iš Šiaulėnų parapijos XVII a., Leipalingio parapijos XVII a. II-ojoje pusėje, Merkinės parapijos XVII a. I-ojoje pusėje ir XVIII a., Žaludko parapijos XVII a. II-ojoje pusėje ir XVIII a., Vilniaus Misionierių parapijos XVII a. I-oje pusėje ir XVIII a. Statistinė medžiaga pateikiama straipsnio prieduose. XVII a. Kazimiero vardas tose parapijose, kurios buvo įtrauktos į šį tyrimą, populiarumu nusileido tik Jono vardui. Tuo tarpu XVIII a. padėtis gerokai keitėsi. Populiariausiu vardu visą XVII–XVIII a. laikotarpį išliko Jonas, nedaug svyravo Jurgio vardo populiarumas. Jei XVII a. populiaresni buvo Kazimiero, Baltramiejaus, Kristupo, Petro, Simono vardai, tai XVIII a. kur kas dažniau krikštyta Juozapu, Jurgiu, Mykolu, Motiejumi, Tomu. Vykdant tolimesnius tyrinėjimus įdomu būtų pasekti, kaip Kazimiero vardo populiarumas kito XIX a. ir XX a. pradžioje, kuomet vardo parinkimas ne tik atspindėjo religinį ir tautinį angažavimąsi, bet ir sąmoningesnį santykį su savo kraštu carinės priespaudos sąlygomis. Kazimiero vardą vėliau išpopuliarino XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje susiformavę ir šventojo vardą neretai pasirinkę visuomeniniai judėjimai ir apskritai vėl sustiprėjęs jo kultas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultas; Antroponimika; Parapijų metrikų knygos.

ENRegisters of births of various parish churches were studied in an effort to determine the popularity of Casimir's name in different periods. The article summarises statistical data from the Šiaulėnai parish in the 17th century, the Leipalingis parish in the second half of the 17th century, the Merkinė parish in the first half of the 17th century and in the 18th century, the Žaludko parish in the second half of the 17th century and in the 18th century, the Vilnius Missionary parish in the first half of the 17th century and in the 18th century. Statistical data are provided in supplements to the article. In terms of popularity, Casimir's name was lagging behind only John's name in the studied parishes in the 17th century. The situation changed considerably in the 18th century. John remained the most popular name in the 17th-18th century. George was a popular name as well. The names of Casimir, Bartholomew, Christopher, Peter and Simon were more popular in the 17th century, while the names of Joseph, George, Michael, Matthew and Thomas gained popularity in the 18th century. In further research, it would be interesting to study changes in the popularity of Casimir's name in the 19th century and at the start of the 20th century, when selection of names reflected not only religious and national engagement but also ties with one's country under tsarist oppression. Public movements named after Casimir that formed at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century and his cult in general boosted the popularity of Casimir's name.

ISBN:
9955415525
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7333
Updated:
2019-12-10 19:09:01
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: