The Perception of works by Onutė Narbutaitė : Europe and United States discover a Lithuanian composer

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Perception of works by Onutė Narbutaitė: Europe and United States discover a Lithuanian composer
Alternative Title:
Apie Onutės Narbutaitės kūrinių suvokimą. Europa ir Amerika atranda lietuvių kompozitorę
Keywords:
LT
Muzikos kalba; Suvokimas.
EN
Onutė Narbutaitė; Music language; Perception.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti muzikos ir jos suvokimo vertybinius aspektus. O. Narbutaitė išvengė vienos svarbiausių šiuolaikinės muzikos problemų – atotrūkio tarp muzikinės kalbos ir jos suvokimo. O. Narbutaitės kūrinius galima interpretuoti ne vien kaip sintaktinį procesą, bet ir kaip komunikatyvų reiškinį. Jis glaudžiai siejasi su platesniu kultūriniu kontekstu. Kompozitorės meninė raiška sąmoningai ar nesąmoningai remiasi „natūraliais“ pasaulio suvokimo dėsningumais (Gestalt). Sinfonijos col triangolo analizė liudija, kad autorei nebūdingi „asmeniniai kodai“, žinomi tik jai vienai. Tačiau lengvai atpažįstamos normos gali tapti nereikšmingomis. „Absoliutaus apibrėžtumo nuobodulį“ išsklaido kompozitorės „sukurtas neapibrėžtumas“ (L.B. Meyeris). Spontaniškumo ir racionalumo sintezę galima įžvelgti jau ankstyvojoje Simfonijoje (diplominis darbas). Vėlesnėje Sinfonia con triangolo ji dar akivaizdesnė. Precizija ir neapibrėžtumas, apeliuojantis į klausytojo suvokimo galias, O. Narbutaitės muzikoje visada greta. Tai liudija ir Metabolė. O. Narbutaitės muzikos natūralumas, susijęs ne tik su konvencionaliomis muzikos savybėmis, bet ir su kognityvinėmis universalijomis, skatina verbalizuoti semantinį muzikos lygmenį, o ne vien sintaktinę muzikos prigimtį. O. Narbutaitės muzika savita ir drauge, kaip būdinga tikram dideliam menui, universali. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to reveal the value dimension of music and its understanding. O. Narbutaitė has avoided one of the biggest problems of contemporary music – the gap between the musical language and its perception. Narbutaitė’s works may be interpreted not only as a syntactic process but as a communicative phenomenon. They are closely related to the wider cultural context. The artistic expression of the composer is consciously or unconsciously grounded in the “natural” laws of the understanding of the world (Gestalt). The analysis of “Sinfonia con triangolo” shows that the author is not bent on using “personal codes” that are known to her alone. While the easily identifiable norms can lose their significance, “the boredom of the absolute explicitness” is dispelled by the “indeterminacy” created by the composer (L. B. Meyer). The synthesis of spontaneity and rationality can be discerned already in her early “Symphony” (the graduation work). It is even more visible in the later “Sinfonia con triangolo”. Precision and indeterminacy that appeal to the listener’s power of perception are always side by side in Narbutaitė’s music. This is evidenced by “Metabolė” as well. The naturalness of Narbutaitė’s music, which is related to both the conventional musical features and the cognitive universals, invites to verbalise the semantic level of music and not just its syntactic origin. Narbutaitė’s music is both unique and universal, which is what distinguishes all great art.

ISBN:
9986906954
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7321
Updated:
2013-04-28 16:35:13
Metrics:
Views: 19
Export: