Regioninė dimensija Vidurio Rytų Europos eurointegraciniuose referendumuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninė dimensija Vidurio Rytų Europos eurointegraciniuose referendumuose
Alternative Title:
Regional dimension in the eu accession referenda of east Central European countries
In the Journal:
Politologija. 2005, Nr. 3 (39), p. 35-70
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTReferendumas – svarbiausia tiesioginės demokratijos išraiška. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kai klausimas politiniu požiūriu yra labai svarbus arba ginčytinas. Tik nedažnoje Europos valstybėje referendumai turi gilias tradicijas, tačiau Europos Sąjungos integracijos referendumai tapo svarbia ir kartais net lemtinga Europos integracijos proceso gaire tiek ankstesniosiose, tiek ketvirtojoje ES plėtros bangoje. Todėl euroreferendumų teritorinių veiksnių analizės svarba visada buvo pripažįstama: rezultatų sklaida atskirose valstybės teritorijose padėdavo suvokti kultūrinių ir ekonominių veiksnių įtaką. Teritoriniai skirtumai gali būti įvairūs: centro – periferijos, miesto – kaimo, šiaurės – pietų, rytų – vakarų, religiniai, etniniai, gyventojų tankumo, lingvistiniai, ekonominiai. Kadangi visapusiškai įvertinti visų galimų veiksnių neįmanoma, nagrinėti Vidurio Rytų Europos eurointegracinius referendumus pasitelkiami universaliausi ir ankstesniuose tyrimuose dažniausiai minėti kintamieji: etninės sudėties ir ekonominio išsivystymo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Referendumai; Eurointegracija; Vidurio ir Rytų Europa; Regionai.

ENA referendum is the most important manifestation form of direct democracy. When an issue politically becomes very important or controversial, a referendum serves as a means of enhancing legitimacy. Very few European states have long referenda traditions; however, the European Union integration referenda has become a significant and sometimes even fatal landmark of the European integration process both in previous stages, and in the fourth stage of the EU enlargement. Therefore, territorial factors in referenda analysis have always been considered important. The examination of the distribution of voting results in different parts of state reveals the influence of cultural and economic factors. Territorial differences may be various: centre - periphery, urban - rural, North - South, East - West, religious, ethnic, population density, linguistic and economic. Since it is impossible to examine all possible factors, only the most universal variables and those most often used in previous studies—ethnic composition and economic development—are used in the analysis of euro-integration referenda in Central/Eastern Europe.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/732
Updated:
2013-04-28 15:21:10
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: