Studijų nutraukimo Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto priežasčių analizė

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų nutraukimo Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto priežasčių analizė
Alternative Title:
Analysis of reasons for study termination: experience of Kauno Kolegija/University of Applie Sciences, Faculty of Technologies and Landscaping
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Kolegija; Studentai; Studijų nutraukimas; Studijų nutraukimo priežastys; College; Drop out; Higher; Reasons for study termination; School; Students; Termination of studies; Termination of studies (drop-out).
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kolegijos / Colleges; Studentai / Students.
EN
College; Drop out; Higher; Reasons for study termination; Termination of studies (drop-out); Termination of studies.
Summary / Abstract:

LTStudentų studijų nutraukimo priežastis įvairiais aspektais analizuoja tiek Lietuvos, tiek ir užsienio mokslininkai. Straipsnyje pateikiama Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto dviejų metų studentų studijų nutraukimo statistika, studijų nutraukimo priežasčių analizė, aptariami studentų, nutraukusių studijas, anketinės apklausos rezultatai – studijų nutraukimo priežastys, studijų trikdžiai, studentų darbinės veiklos patirtis ir jo įtaka studijoms, planai ateičiai. Straipsnyje pateikiama išvada, kad: Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakultete 2012–2013 ir 2013–2014 m. studijas nutraukė pastovus studentų procentas, kuris yra mažesnis už ankstesnių metų; pagrindinės studijų nutraukimo priežastys fakulteto administracijos nuomone yra: atsitiktinis studijų pasirinkimas (silpna motyvacija), silpni bendrieji gebėjimai ir pasirengimas studijoms, darbas studijų metu, materialinė padėtis ir gyvenamoji vieta. Anketinės apklausos duomenimis pagrindinės studijų nutraukimo priežastys yra: nesugebėjimas derinti darbo ir studijų, problemos šeimoje ir atsitiktinis specialybės pasirinkimas. Pusė nutraukusiųjų studijas studentų turėjo darbo patirties. Būtent nesugebėjimas derinti darbo ir studijų sutrukdė jiems baigti studijas. [Iš leidinio]

ENTermination of studies is not only a personal student's problem, not just higher school's problem, but the whole society‘s problem, related to the economic wellbeing of the state. The aim of the article is to identify the dynamics of the reasons for study termination of Kauno kolegija, Faculty of Technologies and Landscaping students during the last years and to evaluate the opinion of students who terminated studies on the reasons for the study termination. The article presents analysis of the scientific references concerning the issue of study termination, statistical changes in study termination in FTL students during the last years, analysis of the applications of students who were academically dismissed by the Dean's order in the academic year 2014–2015. In 2014–2015 the research on the reasons for termination of studies was carried out. Students were given an anonymous questionnaire. The questionnaire included 2 groups of questions: in demographic part – questions related to the mode of studies, academic achievements, results, study duration, gender, age, marital and economic status; diagnostic part contained questions related to the reasons for study termination, occupational activities during studies, plans for the future. The following conclusions were made in the article: • In 2012–2013 and 2013–2014 in FTL studies were terminated by the constant percentage of students, which is lower than the previous year and the general average of engineering and physical sciences. • The main reasons for study termination in FTL are the following: weak motivation, weak general skills and preparation for studies, work during studies, material status and place of residence. • Following the data of the questionnaire survey the main reasons for study termination are the following: inability to combine work and study, family problems and improper selection of specialty.Half of the students who terminated studies had some work experience. It is the inability to combine work and studies that prevented them from their studies completion. Nevertheless, half of those who terminated studies have plans to continue their education in the future. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72937
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: