Lieplaukė. Bažnyčios architektūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lieplaukė. Bažnyčios architektūra
Alternative Title:
Lieplaukė: architecture of the church
Keywords:
LT
19 amžius; Lieplaukė; Telšiai; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTLieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia pastatyta 1861-1862 m. klebono V. Juzumavičiaus rūpesčiu, parapijiečių lėšomis. Pirmoji Lieplaukės bažnyčia minima nuo 1613 m., tačiau žinių apie ją beveik neišliko. Bažnyčia kelis kartus atstatyta. Lieplaukės bažnyčia buvo Alsėdžių parapijos filija, parapine tapo nuo 1844 m. 1927 m. bažnyčia atnaujinta. Bažnyčios pertvarkymus liudija ir dveji skirtingus laikotarpius atspindintys puošnūs neogotikinio stiliaus šventoriaus vartai. Bažnyčia yra lotyniško kryžiaus plano, turi stambų, virš trapecinio frontono iškilusį bokštą, būdingą romantizmo epochos architektūrai. Visi bažnyčios langai arkinio tipo, arkos pavidalo yra bažnyčios durys, arkinis motyvas puošia ir dvitarpsnį bažnyčios bokštą. Didelė bažnyčios vidaus erdvė išlaiko vientisą tūrį. Erdvią presbiteriją riboja sija su krucifiksu. Virš sijos esantis Nukryžiuotasis turi įrašytą sukūrimo datą – 1863 m. Bažnyčią dengia plokščios formos lubos, bažnyčios centre bei transepto galuose yra dekoruotos rozetės. Interjero erdvė puošta karniziniu juostiniu tamsiai mėlynos spalvos ornamentiniu apvadu, sudarytu iš bažnytinių reikmenų simbolikos, suteikiančiu klasicistinio stiliaus bruožų. Bažnyčioje yra penki altoriai, keturios įmantrios formos klausyklos, sakykla, du prašmatnesni klauptai. Bažnyčios gale išlikusios dvi archajiškos giedotojų ložės. Sakralinio pastato erdvę užpildo dvi eilės klauptų, išsiskiriančių apvalių formų profiliais. Lieplaukės bažnyčios architektūra yra vertinga kaip XIX a. pab. liaudiškos medinės Žemaitijos architektūros pavyzdys, išlaikęs kai kurias senas archajiškas formas.Reikšminiai žodžiai: Lieplaukė; Bažnyčios; Altoriai; Paminklai; Telšiai; Church.

ENBenedictine Church Lieplaukė Church of St George was built in 1861-1862 with the funds of parishioners. Rector V.Juzumavičius took great care of its construction. The first church of Lieplaukė was mentioned in 1613; however, almost no information about it has survived. The church has been rebuilt several times. Lieplaukė Church became a parish church in 1844. In 1927 the church was renewed. Two magnificent churchyard gates of the neo-gothic style representing different periods testify to the reconstruction of the church. The Church has the plan of the Latin cross, with a large tower characteristic of architecture of the epoch of romanticism. All windows of the church are arched, the church door has the shape of an arch too, and the arched motif decorates the church tower. A large space of the Church has preserved an integral volume. A beam with a crucifix on it limits the presbytery. The Crucified above the beam bears the date of building the church – 1863. The church is covered with the ceiling of a flat form. There are decorated rose windows in the centre of the church and at the ends of the transept. The interior space is decorated with an ornamental dark blue edging made of symbols of the Church attributes, which adds features of classicist style. There are five altars, four confessionals of a sophisticated form, the pulpit, and two smart pews. Two archaic lodges of singers have survived at the end of the Church. Two rows of pews of circular profiles fill the space of the sacral building. Architecture of Lieplaukė Church is valuable as an example of folk wooden architecture of Samogitia of the end of the 19th century, which has preserved some old archaic forms.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/729
Updated:
2020-09-13 15:59:38
Metrics:
Views: 47    Downloads: 5
Export: